Social media

Oproep: opdracht Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) in het WZC Sint-Rochus

Gepubliceerd op donderdag 19 december 2019
WZC Sint-Rochus zoekt een dynamische huisarts in Aarschot die CRA wil worden. Zijn taak is de medische werking coördineren, bijdragen aan een bewonersgerichte benadering, knelpunten in de werking identificeren en adviseren om deze te verhelpen. Wil jij CRA worden? Hier vind je meer informatie.

De CRA coördineert de medische werking en draagt bij aan de bewonersgerichte benadering van het woonzorgcentrum Sint-Rochus. Hij of zij identificeert knelpunten in de werking, geeft advies om deze te verhelpen en neemt de nodige initiatieven naar de collega-huisartsen. De CRA staat voor een dynamische aanpak en is een stuwende kracht in de werking van het WZC zodat alles wat medische raakpunten heeft op de best mogelijke wijze verloopt.


Concrete invulling:

  • Zorgen voor een goede dossiervorming en vlotte overdracht van medische informatie tussen de huisartsen en de zorgteams, bijvoorbeeld tijdens wachtdiensten.
  • Ondersteunen en waar nodig bijsturen van het beleid vroegtijdige zorgplanning en levenseinde.
  • Ondersteunen van een aangepast opleidingsbeleid, wondzorgbeleid, griepvaccinatie, …
  • Het mee opvolgen van de kwaliteitscriteria, verbeteringen suggereren en deze mee helpen realiseren.
  • Zorgen voor een kwalitatief medicatiebeleid en ondersteuning van het project 'naar minder psychofarmaca'.
  • Initiëren en ondersteunen van andere projecten die tot doel hebben de zorg te verbeteren.
  • Bij afwezigheid van de eigen huisarts eventuele acute medische problemen helpen oplossen.

Basisvereisten:

  • Actief zijn als huisarts in regio Aarschot.
  • De (verplichte) CRA-vorming gevolgd hebben of bereid zijn deze te volgen binnen de vier jaar na aanvang.
  • Samenwerken met de hoofdverpleegkundigen, de directie en het bestuur van het WZC om een optimale invulling en transparante uitvoering van deze opdracht te realiseren.

We verwachten uw kandidatuurstelling met curriculum vitae uiterlijk op vrijdag 31/01/2020 via een per post aangetekend verzonden brief of door een persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstbewijs gericht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Statiestraat 3 te 3200 Aarschot.


De datum van de poststempel of van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs is de datum van indiening van uw kandidatuur. Uw kandidatuur komt in aanmerking als aan alle bovenvermelde voorwaarden voldaan is.