Social media

Opgelet! Beperking op gebruik drinkwater en captatieverbod

Gepubliceerd op zaterdag 23 mei 2020
Omwille van de aanhoudende droogte heeft de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant een beperking opgelegd op het gebruik van drinkwater. Niet-essentiële toepassingen van drinkwater zijn verboden. Het is in Vlaams-Brabant ook verboden om water te capteren uit verschillende waterlopen.

Gebruik GEEN drinkwater voor:

  • het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
  • het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
  • het vullen of bijvullen van vijvers;
  • het bevoorraden van fonteinen;
  • het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
  • het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
  • het sproeien van velden en weiden;
  • het besproeien van grasvelden, parken en tuinen;
  • het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten en luifels.

De maatregelen gelden in Aarschot en de deelgemeenten (en in verschillende andere Vlaams-Brabantse gemeenten). Ze zijn nodig om bevoorradingsproblemen te voorkomen. Het volledige besluit van de provinciegouverneur kan je onderaan deze pagina raadplegen.

De politie zal controles uitvoeren en overtredingen beboeten. Alvast bedankt voor je medewerking.

Captatieverbod

Er geldt ook een captatieverbod op verschillende waterlopen in Vlaams-Brabant. Wat het Aarschots grondgebied betreft gaat het over de Herseltseloop en het volledige Demerbekken (met uitzondering van de bevaarbare Demer en de onbevaarbare Demer). Onderaan deze pagina kan je de besluiten van de provinciegouverneur raadplegen. Hierin vind je een opsomming van de Vlaams-Brabantse waterlopen waarop captatieverbod geldt.

Een uitzondering op het captatieverbod is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.