De collectie van SADA

Archiefbank

www.archiefbankhageland.be 

De archiefbank is een initiatief van het SADA in samenwerking met het Stadsarchief Diest. Ook andere steden en gemeenten binnen het Hageland of de Zuiderkempen zijn uitgenodigd om aan de archiefbank mee te werken. Zij kunnen contact opnemen met het SADA via sada@aarschot.be.

De archiefbank www.archiefbankhageland.be toont alle archieven die in het bezit zijn van het SADA en beschikbaar zijn voor onderzoek.

Het archievenoverzicht bestaat uit:

 • Overheidsarchieven tot 1796.
 • Overheidsarchieven na 1796, inclusief scholen.
 • Kerkelijke archieven.
 • Privé archieven (Bedrijven, Verenigingen, Personen).
 • Collecties.

Belangrijke toevoegingen worden aangekondigd op de Facebookpagina van SADA

Fotoverzameling

Klik hier door naar de fotoverzameling van het SADA op de archiefbank. 

De fotoverzameling van ‘losse foto’s’ (foto’s van individuen, verenigingen… waarvan we het archief nog niet bezitten) hebben we eerst opgedeeld per deelgemeente van Groot-Aarschot en daarna in zes categorieën:

 1. Personen
 2. Evenementen
 3. Verenigingsleven
 4. Publieke organisaties
 5. Bedrijven
 6. Straten en gebouwen

Onze fotoarchieven bevatten informatie over verschillende verenigingen. Soms vind je hier foto’s van een vereniging waarvan we pas (veel) later het archief hebben gekregen. Nochtans zorgt context ervoor dat je beter begrijpt wat je op de foto’s ziet. Foto’s en context zijn dus een onlosmakelijk geheel. Daarom vind je in het archief van de verschillende verenigingen nog foto's samen met het archief dat het SADA van die vereniging mocht ontvangen. 

Filmverzameling

Klik hier door naar de filmverzameling van het SADA op de archiefbank.

De films zijn opgedeeld per deelgemeente en daarna nog eens chronologisch gerangschikt.

Postkaartenverzameling

Klik hier voor de postkaartenverzameling van het SADA op de archiefbank. 

Deze is eerst per deelgemeente opgedeeld en daarna in vier categorieën:

 1. Panorama
 2. Straten en bruggen
 3. Gebouwen
 4. Varia

Kranten

Regionale Aarschotse kranten worden systematisch gedigitaliseerd. Ook de OCR-software voor tekstherkenning wordt erop toegepast. De beschikbare en de nog te digitaliseren uitgaven kan je raadplegen en doorbladeren in de archiefbank. Klik hier door naar de archiefbank.

Genealogie

Heel wat parochieregisters en registers van de burgerlijke stand zijn online beschikbaar. Deze informatie kan je vinden op de websites van het Rijksarchief (https://search.arch.be/nl/) en die van Familysearch (https://www.familysearch.org/search/catalog).
De meer recent vrijgegeven akten die op deze websites nog niet te vinden zijn, heeft het SADA voor u gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt via een Nadere Toegang.
Voor de huwelijksakten van 1920 tot 1945: https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/nT?ID_nT=128
Voor de overlijdensakten van 1920 tot 1970: https://archiefbankhageland.atomis.be/index.php/nT?ID_nT=132
Nochtans maken een aantal onderzoekers graag nog steeds gebruik van papieren afdrukken.

Klik hier voor het document met een overzicht van de beschikbare afdrukken van registers en genealogische bewerkingen.

De archiefbank kan je doorzoeken op familienamen. Op heel wat documenten pasten we de OCR-software toe (tekstherkenning) waardoor een familienaam in een document dikwijls automatisch tevoorschijn komt.

De archiefbank omvat bovendien een aantal ‘nadere toegangen’ naar extra verzamelingen. Zo vind je in de nadere toegang ‘Doodsbrieven PDC’ informatie over 55.000 bewerkte doodsbrieven. Klik hier door naar de nadere toegangen op de archiefbank. 

Huizengeschiedenis

Geschiedenisboeken besteden de nodige aandacht aan de bekende historische gebouwen die je in onze contreien terugvindt. Over de burchten en kastelen van de adel is veel informatie beschikbaar. De geschiedenis van onze kerken is van naaldje tot draadje beschreven.

Dit is helaas zelden of nooit het geval met de huizen van de burgerij, de woningen van de ‘gewone’ mensen, die het leven net zo interessant maken. Wanneer werden die huizen gebouwd? Door wie? Wie heeft er gewoond? Welke handelszaken waren er gevestigd? Eén van onze archiefbeschrijvers probeert deze leemte op te vullen met een digitaal project. Klik hier voor meer informatie over het digitaal project.

Het laatste nieuws over de huizengeschiedenis kan je volgen via de Facebookgroep Huizengeschiedenis.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?