Bekendmaking openbaar onderzoek: Ontwerp RUP RWZI - Rillaar

Gepubliceerd op vrijdag 21 juni 2024
De gemeenteraad stelde op 16 mei 2024 het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘RWZI – Rillaar’ voorlopig vast. Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 24 juni 2024 tot en met 22 augustus 2024 kan iedereen adviezen, opmerkingen en bezwaren indienen.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan kadert binnen de geplande werken om de bestaande kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, bestaande uit vier rietvelden, om te bouwen tot een omloopreactor met centrale nabezinktank met een grotere capaciteit. De huidige inrichting ligt volgens het gewestplan volledig in agrarisch gebied waardoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is om het project te kunnen realiseren.

Alle relevante documenten liggen ter inzage in het stadhuis, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot tijdens de openingsuren, en zijn in te kijken via www.aarschot.be/gemeentelijke-rups.

Eventuele adviezen, opmerkingen en bezwaren dien je uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek, schriftelijk te bezorgen p/a Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot of via mail aan ro@aarschot.be.