Onderwijsraad

De onderwijsraad is een overlegplatform onder regierol van de stad waar onderwijsthema’s bespreekbaar gemaakt worden en hetĀ flankerend onderwijsbeleid zijn impulsen krijgt om ook in onderwijs iedereen mee te nemen, voor alle kinderen maximale leerkansen en ontwikkelingskansen te bieden met extra aandacht voor de meest kwetsbaren.