Onderwijsraad

De onderwijsraad is een overlegplatform onder regierol van de stad waar onderwijsthema’s bespreekbaar gemaakt worden en het¬†flankerend onderwijsbeleid zijn impulsen krijgt om ook in onderwijs iedereen mee te nemen, voor alle kinderen maximale leerkansen en ontwikkelingskansen te bieden met extra aandacht voor de meest kwetsbaren.