Onderhoudsprogramma 2023-2024

Gepubliceerd op donderdag 28 maart 2024
Sinds het najaar van 2023 en in 2024 werkt de stad Aarschot verder aan de weg. In een aantal straten is het wegdek na jaren van intensief verkeer en onder invloed van weer en wind in slechte staat.

We vervangen het verouderde wegdek waar nodig door een nieuwe rijweg in asfalt. Zo willen we het comfort en de veiligheid van alle weggebruikers, in het bijzonder de fietsers, verbeteren.

De komende weken en maanden vullen we het overzicht van de onderhoudswerken verder aan.

Heraanleg Gijmelsesteenweg

Welke werken?
De stad Aarschot gaat aan de slag in de Gijmelsesteenweg. Vanaf de Kesstrostraat en Kelverstraat (Kemelbrug) tot aan het kruispunt met de Blakerstraat en de Oude Mechelsebaan gaan we de fietspaden vernieuwen, de rijweg opknappen en een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.

Het gedeelte van de Gijmelsesteenweg vanaf de Korteweg tot aan de Kemelbrug werd al eerder aan beide zijden vernieuwd. Daarnaast is ook het fietspad tussen de Oude Mechelsebaan en Hompelstraat (zijde oneven nummers) eerder al aangepakt.

Timing en planning
De voorbereidingen voor dit project lopen nog. De eerste werken starten vermoedelijk in de loop van mei 2024.

Bereikbaarheid tijdens de werken
Hou deze webpagina in het oog voor meer info. Burtbewoners ontvangen bewonersbriefjes bij de start van de werken en op belangrijke momenten zoals fasewissels.

Herstelling betonvakken

WELKE WERKEN? In opdracht van de stad Aarschot zal aannemer Hegrola de komende weken beschadigde betonvakken op verschillende locaties op het grondgebied van Aarschot opbreken en heraanleggen.

Deze werkzaamheden zullen plaatselijk hinder veroorzaken voor zowel omwonenden als weggebruikers. Helaas kunnen we deze hinder niet vermijden. Wel proberen we de hinder steeds tot een minimum te beperken.

WERKWIJZE? Betonherstellingen vereisen dat beschadigde betonplaten worden opgebroken en vernieuwd. Tijdens de opbraakwerken, de aanleg van de fundering en het storten van beton is het mogelijk dat je tijdelijk geen toegang met de wagen hebt tot je garage of oprit. Ook tijdens het uitharden van het nieuwe fietspad kan verkeer niet meteen over het verse beton rijden. Enkele dagen na het storten van het verse beton is het voldoende uitgehard om occasioneel verkeer toe te laten, zodat we je snel toegang kunnen geven tot je oprit. Te voet of met de fiets aan de hand blijft de toegang tot je woning wel steeds mogelijk.

Wanneer jouw oprit niet toegankelijk is met de wagen, kan je met een elektrische wagen gebruikmaken van (semi-)publieke laadpalen. Een actueel overzicht van de oplaadpunten voor elektrische auto's vind je via www.aarschot.be/oplaadpunten-voor-fiets-en-auto. De wetgeving voorziet in dergelijke situaties geen vergoeding of compensatie.

WANNEER? Als alles volgens planning verloopt en het weer het toelaat, start de aannemer vanaf 4 maart 2024 met de uitvoering op de volgende locaties:

 • Vleminkstraat 
 • Weybroekstraat
 • Weegstraat
 • Oude Mechelsebaan
 • Rillaarsebaan
 • Leuvenseweg


Wolfsdonksesteenweg –
Mouthorensteenweg

WELKE WERKEN? Lokale betonherstellingen aan de fietspaden tussen de Rhodestraat en de Veerlestraat, in beide rijrichtingen. De meest beschadigde betonplaten vervangen we door een nieuwe betonplaat. Aan de rijweg wordt niet gewerkt, maar we vernieuwen wel de greppels aan beide zijden van de weg.

Telkens zetten we de juiste werfsignalisatie, breken we de beschadigde betonplaten op, plaatsen we de bekisting en storten we het nieuwe beton. Vervolgens moet het beton minstens één week uitharden.

WANNEER? 20 november 2023 – begin 2024.

WERKWIJZE? De aannemer werkt in twee fases, waarbij telkens aan één straatzijde wordt gewerkt:

 • Fase 1 vanaf 20 november: zijde van de even huisnummers Wolfsdonksesteenweg en oneven nummers Mouthorensteenweg.
 • Fase 2 vanaf begin 2024: zijde van de oneven huisnummers Wolfsdonksesteenweg en even nummers Mouthorensteenweg.

Update 29 maart 2024: we stellen de weg opnieuw open voor alle verkeer, maar informeren graag dat er nog enkele kleinere werken moeten worden uitgevoerd. Deze werken kunnen plaatsvinden onder mobiele werfsignalisatie, waardoor de impact op de omgeving minder groot zal zijn.

Tijdens de heraanleg van het resterende deel van de greppel en het vernieuwen van de voegvullingen, zijn opritten tot de woningen in de werfzone tijdelijk niet bereikbaar. Dit betekent dat je tijdelijk met de auto niet de oprit op- of af kunt rijden. Indien je afspraken hebt of dringend weg moet, raden we aan de voortgang van de mobiele werf in de gaten te houden en je auto tijdig buiten de werkzone te plaatsen om te voorkomen dat je onbedoeld ingesloten geraakt. Na de werkuren kun je opnieuw tot aan je woning rijden en zullen de meeste opritten opnieuw bereikbaar zijn.

Update 28 februari 2024: op 28 februari stortte de aannemer het beton voor het fietspad aan de Wolfsdonksesteenweg en Mouthorensteenweg. Op 29 februari en 1 maart staan de ontkisting en de aanwerking van de inritten op het programma. Vanaf 4 maart breekt aannemer Hegrola de greppel op, plaatst de fundering en herstelt de straatkolken van de Wolfsdonksesteenweg en Mouthorensteenweg aan de kant waar nu gewerkt wordt. Vanaf 11 maart zal de aannemer de greppel asfalteren.

Update 30 januari 2024: vanaf donderdag 1 februari hervatten we de aanpassingen in fase 2 (zijde van de oneven huisnummers Wolfdonksesteenweg en even nummers Mouthorensteenweg). Aannemer Hegrola breekt de te vernieuwen betonplaten op. Aansluitend worden de fundering en de bekisting aangebracht. Het nieuwe beton wordt wellicht op woensdag 14 en donderdag 15 februari aangebracht, als de weersomstandigheden het toelaten. Bijkomend vernieuwen we ook enkele betonplaten en de greppels aan beide zijden van de rijweg.

Update 6 december 2023: De werken in fase 1 zijn bijna klaar. We verwijderden de beschadigde platen en stortten de nieuwe platen in beton. Dat beton hardt nu uit, en we werken de inritten verder aan zodat die mooi aansluiten op de vernieuwde fietspaden. Vermoedelijk midden december kunnen fietsers weer over de fietspaden rijden, en kan de tijdelijke verkeerssignalisatie aan de kant.

Fase 2 begint (zoals vermeld in onderstaande update) na de kerstvakantie, die samenvalt met het winters bouwverlof. We bevestigen de exacte startdatum nog, ook met een brief aan de bewoners van de Wolfsdonksesteenweg en Mouthorensteenweg.

Update 30 november 2023: Omwille van het slechte weer hebben we beslist om in 2023 enkel fase 1 van de werken uit te voeren. We willen namelijk vermijden dat tijdens de feestdagen de bewoners in de werfzone nog niet op hun eigen oprit kunnen. We zullen fase 2, waarbij we de werken ook uitbreiden en de greppels zullen aanpakken, begin 2024 uitvoeren.

HINDER VOOR VERKEER?

Kruispunt Veerlestraat (centrum Wolfsdonk) tot kruispunt Oude Mechelsebaan (beide fases):

 • Enkelrichting voor autoverkeer vanaf het centrum richting de Oude Mechelsebaan.
 • Omleiding voor verkeer richting centrum Wolfsdonk via de Oude Mechelsebaan, de Mertenheenstraat, de Roosstraat en de Volkensvoortstraat.
 • Fietsers kunnen de werken in beide richtingen passeren over het fietspad waaraan niet gewerkt wordt.
 • Bussen van De Lijn kunnen de werken wel in beide richtingen voorbijrijden.

Kruispunt Oude Mechelsebaan tot kruispunt Rhodestraat (beide fases):

 • Autoverkeer kan de werken in beide richtingen beurtelings voorbijrijden.
 • Fietsers kunnen op een veilige manier passeren in beide richtingen.


HINDER VOOR OMWONENDEN?

Wanneer de werken een inrit, parking of garage kruisen, is die tijdelijk niet toegankelijk.

 • De opbraak en aanleg van het nieuwe beton duurt ongeveer een week.
 • Ook het uitharden van een nieuwe betonplaat duurt ongeveer een week.

Omwonenden plaatsen hun wagen voor 7 uur ’s ochtends buiten hun oprit om niet onbedoeld ingesloten te raken. Parkeren kan op het fietspad aan de zijde van de werfzone, tussen de te vervangen betonplaten in (die worden met een fluomarkering aangeduid). Te voet en met de fiets blijven woningen altijd bereikbaar.

De werken hebben geen invloed op de afvalophaling in jouw straat. Zet je huisvuil zoals gewoonlijk op woensdag buiten.