Omgevingsaanleg Orleanstoren

De overheidsopdracht voor de omgevingsaanleg van de Orleanstoren betreft het inrichten van de open ruimte rond de Orleanstoren zoals het voorzien van een metalen vlonderconstructie en trap, het opbreken en aanbrengen van verhardingen, groenaanleg, leveren en plaatsen van meubilair en leuningen enzovoort.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?