Omgevingsaanleg Orleanstoren

De overheidsopdracht voor de omgevingsaanleg van de Orleanstoren betreft het inrichten van de open ruimte rond de Orleanstoren zoals het voorzien van een metalen vlonderconstructie en trap, het opbreken en aanbrengen van verhardingen, groenaanleg, leveren en plaatsen van meubilair en leuningen enzovoort.

De limietdatum voor het indienen van offertes is 17 september 2021 om 11 uur.

Hieronder kan je de nodige documenten downloaden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?