Nutswerken Schoonderbeukenweg tussen Diestesteenweg en T-splitsing richting voetbalterrein

Gepubliceerd op donderdag 8 april 2021
Eind vorig jaar werden in de Schoonderbeukenweg de eerste nutswerken uitgevoerd, aan de kant van basisschool Knipoog. Begin april startte aannemer MZN Grondwerken met het vervolg ervan, aan de kant van de Ebdries, tussen de Diestsesteenweg en de T-splitsing richting het voetbalveld.

De kabelaanlegwerken gebeuren buiten de rijweg. Tot aan Kapelleke komen de kabels in het voetpad te liggen, verderop richting het voetbalveld is dat deels in het fietspad. Het betonnen fietspad zal er tijdelijk in asfalt worden hersteld. Pas na de overkoppelingen (zie lager) volgt de definitieve herstelling in beton. De aanleg van de nieuwe leidingen duurt vermoedelijk tot eind april.

Eenrichtingsverkeer Schoonderbeukenweg

Hoewel de werken buiten de rijweg plaatsvinden, zal de aannemer één rijstrook moeten innemen als werkzone. Tot eind april geldt er daarom ter hoogte van de werfzone in de Schoonderbeukenweg eenrichtingsverkeer in de richting van de Diestsesteenweg. Vanaf de Diestsesteenweg volg je een omleiding.

Overkoppelingen volgen later

De aanleg van de nieuwe kabels gebeurt relatief snel en zal eind april al afgerond zijn. Het aansluiten of overkoppelen van de woningen op het net (water, elektriciteit en telecom) gebeurt pas later. Een precieze startdatum is nu nog niet gekend. Pas na de overkoppelingen zullen we ook de verlichtingspalen in het voetpad, onder meer ter hoogte van basisschool Knipoog, verwijderen.