Social media

Noodmaatregelen voor omgevingsvergunningen n.a.v. coronacrisis

Gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020
Concreet hebben de maatregelen betrekking op de verlenging van de behandelingstermijn van omgevingsvergunningen en het schorsen van alle openbare onderzoeken tot 24 april 2020.

Het Vlaams Parlement heeft ten gevolge van de coronacrisis een nooddecreet aangenomen dat van toepassing is sinds 20 maart 2020. Bijhorend heeft zij op ook een noodbesluit aangenomen dat van toepassing is sinds 24 maart 2020. Het noodbesluit regelt onder meer de verlenging van de behandelingstermijnen en schorst alle openbaar onderzoeken op tot 24 april 2020.

Termijnverlengingen omgevingsvergunningsaanvragen

De onderstaande termijnverlengingen zoals opgenomen in het noodbesluit kunnen voor nieuwe of lopende omgevingsvergunningsaanvragen van belang zijn:

  • Het noodbesluit is van toepassing op alle lopende aanvragen en op alle dossiers die ingediend worden tot en met 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn voor aanvragen in de gewone procedure (met openbaar onderzoek) wordt met 60d verlengd (van 105d naar 165d);
  • De beslissingstermijn voor aanvragen in de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek) wordt met 30d verlengd (van 60 naar 90d);
  • De termijn voor de instelling van een beroep wordt verlengd met 30d (van 30d naar 60d) en de beslissingstermijn van een beroep wordt met 60d verlengd.
  • De termijn om de werken na de vergunning te mogen aanvatten wordt verlengd met 30d (van 35d naar 65d);

Schorsen openbare onderzoeken

  • Alle openbaar onderzoeken worden geschorst vanaf 25 maart 2020 tot 24 april 2020. Er worden in deze periode geen nieuwe openbare onderzoeken meer opgestart. De lopende openbare onderzoeken zullen na 24 april worden verder gezet voor wat betreft de resterende aantal dagen, tenzij de Vlaamse Regering de noodsituatie alsnog verlengd (dit valt af te wachten). Bezwaarschriften die ingediend worden tijdens de schorsingsperiode zijn ontvankelijk.
  • Openbaar onderzoeken die afgesloten zijn vóór 24 maart 2020 zijn niet gevat door de schorsing.

Meer informatie vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus.

Voor verdere vragen kan je ook steeds terecht bij het departement Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de stad: omgeving@aarschot.be - 0800 20 765. 

Maatregelen voor bestrijding coronavirus

Venster sluiten

De federale overheid en de stad Aarschot nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen blijven ten minste tot en met 5 april van kracht.

Meer informatie