Kinderen spelen rookvrij op alle speelterreinen in Aarschot

Gepubliceerd op dinsdag 23 november 2021
De stad Aarschot vindt het belangrijk dat kinderen in een rookvrije omgeving kunnen spelen. Daarom maakt ze nu alle speelterreinen in Aarschot en de deelgemeenten rookvrij.

Generatie Rookvrij

Generatie Rookvrij is een brede beweging van burgers en organisaties die streven naar een rookvrije samenleving. Kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien, menen ze.

Eén simpele reden: zien roken, doet roken. Generatie Rookvrij wil daarom elk kind, geboren vanaf 2019, rookvrij laten opgroeien. Door niet meer te roken in het zicht van kinderen en kinderen een andere norm over roken te leren, maak je hen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.

Generatie Rookvrij wil daarom zoveel mogelijk plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen, rookvrij maken. Denk aan speeltuintjes, sportterreinen, jeugdorganisaties, kinderboerderijen…

Rookvrije speelterreinen in Aarschot

De stad Aarschot zet mee haar schouders onder het project ‘Generatie Rookvrij’. Rookvrij betekent dat we onze inwoners op die locaties bewust maken van de aanwezigheid van kinderen en hen vragen om niet in het bijzijn of het zicht van kinderen te roken.

In de zomer van 2019 maakten we Speeltuin Bekaf al rookvrij. In het voorjaar van 2021 volgden nog enkele speelterreinen en publieke plaatsen: Stapsteen (Rillaar), ’t Bijenspoor (Ourodenberg), Huis Verdonk (Langdorp), L. Verlindenplein (Gelrode), Museumtuin (Aarschot-centrum), Fabiolaplein, (Aarschot-centrum), sporthal (Demervallei) en het stadhuis.

Na een positieve evaluatie gaan we nog een stapje verder. Vanaf nu zijn àlle speelterreinen op ons grondgebied rookvrij. Ook de zone voor de bibliotheek en het museum maken we rookvrij. We bouwen dus verder aan een rookvrije generatie en een maatschappij waarin kinderen rookvrij kunnen opgroeien.

Gezonde en veilige speelomgeving

We willen dat kinderen in een veilige, gezonde en dus ook rookvrije omgeving kunnen spelen. Ze brengen heel wat tijd door op de speelterreintjes in hun buurt. Door de coronacrisis is nog eens extra gebleken hoe belangrijk deze ruimtes voor kinderen zijn. Daarom sloegen de dienst Samenleven, jeugdcentrum De Klinker, de Welzijnsraad en Logo Oost-Brabant de handen in elkaar om alle speelterreinen in Aarschot en de deelgemeenten rookvrij te maken.

Kinderraad enthousiast over rookvrije speelterreinen

Ook onze kinderraad kan zich vinden in het project ‘Generatie Rookvrij’. De kinderraad is een raad van kinderen uit verschillende Aarschotse basisscholen. Zij werken aan het thema milieu. Een rookvrije omgeving zorgt voor een gezonde omgeving, maar ook voor minder peuken en dus minder afval. Om hun enthousiasme voor dit project te tonen, waren er ook enkele kinderen aanwezig toen we het Speelschip in het Stadspark officieel rookvrij maakten.

Meer info over Generatie Rookvrij in Aarschot?

www.aarschot.be/generatie-rookvrij

Meer info over de speelterreintjes in Aarschot?

Speelkaart Aarschot - De Klinker (jcdeklinker.be)