Social media

Kruispunt R. Wetzstraat - Amerstraat afgesloten voor afwerking na rioleringswerken

Eind vorig jaar voerde Riopact de nodige werken uit voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de R. Wetzstraat. Voor de kerstvakantie werd het kruispunt tijdelijk verhard. De definitieve heraanleg van het kruispunt vindt begin februari plaats.

In het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Rumoldus Wetzstraat werd op het kruispunt de nodige verbinding gemaakt met de bestaande riolering in de Amerstraat. Voor de kerstvakantie werd het kruispunt voorzien van een tijdelijke verharding opdat het voorlopig al opengesteld kon worden voor het doorgaand verkeer. Volgens de huidige planning vindt de definitieve heraanleg van het kruispunt begin februari plaats. Gedurende de werken wordt het kruispunt opnieuw tijdelijk afgesloten.

Omwille van de slechte weersomstandigheden voor de kerstvakantie kon De Watergroep niet doorwerken. Bijgevolg werd het kruispunt van de Rumoldus Wetzstraat met de Amerstraat toen tijdelijk verhard met gebonden steenslag zodat het terug opengesteld kon worden voor het verkeer. Het doorgaand verkeer veroorzaakte intussen putten in de tijdelijke verharding. De putten worden deze week nog gedempt. 

Definitieve heraanleg kruispunt start begin februari

Begin februari starten de werken voor de definitieve heraanleg van het kruispunt. Dit houdt onder meer het ophalen van de inspectieputten, het aanbrengen van gebonden fundering en het aanbrengen van klinkers in. Gedurende deze werken zal het kruispunt terug afgesloten worden voor alle verkeer. Rekening houdend met de termijn die nodig is om de werken uit te voeren en het feit dat er gedurende 7 dagen geen verkeer over de nieuwe verharding toegelaten kan worden, zal het kruispunt vanaf begin februari gedurende 14 dagen afgesloten worden voor alle verkeer. Opgelet: slechte weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de planning opschuift.

Aangepaste verkeerssituatie

De verkeerssituatie in de Amerstraat en de Rumoldus Wetzstraat wordt vanaf begin tot midden februari als volgt aangepast:

  • het kruispunt van de Amerstraat met de Rumoldus Wetzstraat wordt afgesloten voor alle verkeer.
  • de Rumoldus Wetzstraat wordt vanuit de richting van de Elisabethlaan afgesloten voor alle verkeer, behalve het plaatselijk verkeer, en dit tussen de Elisabethlaan en de Amerstraat. In dit straatgedeelte geldt ook een stilstaan- en parkeerverbod en wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven.
  • de Amerstraat wordt afgesloten voor alle verkeer, behalve het plaatselijk verkeer, en dit tussen de Pastoor Dergentlaan en de Rumoldus Wetzstraat en tussen de Bogaardenstraat en de Rumoldus Wetzstraat. Ook wordt het eenrichtingsverkeer in beide straatgedeelten opgeheven.
  • tussen de Rumoldus Wetzstraat en de Pastoor Dergentlaan wordt het eenrichtingsverkeer op de Pater Raskinkade opgeheven.

De wegomlegging voor voertuigen van meer dan 3,5 ton loopt via de Pastoor Dergentlaan, de Elisabethlaan, het Schaluin, de Gasthuisstraat en de Bogaardenstraat. Het overige verkeer wordt omgeleid via de Pastoor Dergentlaan, de Elisabethlaan, de Bogaardenlaan en de Bogaardenstraat.