De Watergroep en stad Aarschot pakken samen het probleem met verkleurd water in Rillaar aan

Gepubliceerd op vrijdag 23 april 2021
Tijdens de paasvakantie waren er aanhoudende klachten over bruin of verkleurd water in Rillaar. De stad Aarschot vroeg De Watergroep duidelijkheid over deze incidenten. Intussen vond er een overleg plaats en zochten de stad en De Watergroep naar een concrete oplossing.

Concreet plan van aanpak

De stad Aarschot had een heel constructief overleg met De Watergroep. Uit het overleg bleek dat de problemen niet te wijten zijn aan de werken in het waterproductiecentrum van Aarschot. De oorzaak ligt in de staat van de waterleiding van de Diestsesteenweg, een gietijzeren leiding van 54 jaar oud. De stad en De Watergroep werkten een concreet plan uit om door de leidingen te vernieuwen de aanhoudende problemen met verkleurd water in Rillaar grondig aan te pakken.

Cameraonderzoek waterleiding

Om precies te kunnen bepalen hoe het met de waterleiding van de Diestsesteenweg is gesteld, zal De Watergroep een cameraonderzoek uitvoeren. De eerste fase van het onderzoek wordt in de laatste week van april 2021 al opgestart.

Met behulp van een nieuwe technologie kan dit cameraonderzoek uitgevoerd worden zonder wateronderbrekingen. De Watergroep neemt een reeks maatregelen om de impact van het onderzoek zo beperkt mogelijk te houden. Er worden dus geen problemen (zoals verkleurd water) verwacht, maar desondanks kan de kans op tijdelijk kleinere problemen niet uitgesloten worden. Verwittig De Watergroep zo snel mogelijk als je een probleem ondervindt: www.dewatergroep.be of 02 238 96 99.

Planning voor vernieuwing waterleiding

  • De gietijzeren waterleiding in het eerste deel van de Diestsesteenweg, van de aansluiting met de Diestsestraat tot aan de Mottestraat, wordt later dit jaar vervangen door een nieuwe PVC-leiding. De werken worden gecombineerd met de rioleringswerken die al gepland zijn in augustus/september 2021.
  • Voor het tweede deel van de steenweg wachten de stad en De Watergroep de resultaten van het cameraonderzoek af. Indien nodig wordt op termijn ook dit stuk van de waterleiding vervangen (planning nog te bepalen).
  • Ook de leidingen in de straten Wijper, Meyerveld en Mottestraat worden vervangen. Dit zal opnieuw gecombineerd worden met rioleringswerken die al gepland zijn in het voorjaar van 2023.
  • In combinatie met de rioleringswerken die begin 2022 starten, zal ook de waterleiding in de Molendreef en de aangrenzende straten vernieuwd worden.

Meld problemen en hinder

De Watergroep en de stad zullen zo veel mogelijk op voorhand communiceren over de geplande werken en onderzoeken. Op die manier willen ze de overlast tot een minimum beperken. Er kunnen natuurlijk altijd onverwacht problemen opduiken. Ondervind je een probleem? Neem dan zo snel mogelijk contact op met De Watergroep via het storingsformulier op www.dewatergroep.be of telefonisch via 02 238 96 99. Op die manier kan De Watergroep gericht actie ondernemen. Ook de technische dienst van de stad staat ter beschikking om bij te springen bij onverwachte waterproblemen.

Investeren in proper drinkwater

We zetten samen onze schouders onder deze structurele oplossing en zullen op regelmatige basis overleggen met De Watergroep. We doen ook samen de noodzakelijke investeringen, want net zoals elders in Vlaanderen, is er ook in Aarschot nog veel werk om de waterleidingen te vernieuwen.

Sinds 2020 tot nu heeft De Watergroep al 10,5 km leidingen vernieuwd. We hebben uiteraard nog wat kilometers voor de boeg, maar met een goede planning en een fors investeringsritme, willen we grote stappen vooruit zetten om in de basisbehoefte van proper drinkwater te kunnen voorzien.