Social media

Coronavirus: maatregelen in Aarschot

Gepubliceerd op maandag 23 maart 2020

Deze pagina wordt continu aangepast met de meest recente informatie over de maatregelen en dienstverlening in de stad Aarschot.

Andere taal / other language?
Basisinfo over corona en preventieve maatregelen in verschillende talen op https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info.
Basic info about corona and precautionary actions in different languages: https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info.

MAATREGELEN VERLENGD T.E.M. 19 APRIL

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, namelijk tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op regelmatige tijdstippen samenkomen. 

De details van de maatregelen kan je hieronder bekijken of raadplegen op de website www.info-coronavirus.be.

Een paar verduidelijkingen: 

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
  • De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
  • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:
   • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
   • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.
  • Klik hier voor informatie over de noodopvang tijdens de paasvakantie in Aarschot. 

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zal de overheid een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

MAATREGELEN
(sinds 18 maart om 12 uur)

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.
 
Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 
Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

 • Voedingswinkel
 • Dokter
 • Apotheek
 • Postkantoor
 • Bankautomaat
 • Benzinestation
 • Hulp bieden aan kwetsbare personen

Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:

 • Krantenwinkels
 • Nachtwinkels (open tot 22 uur) 

Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren. 

(Aanvankelijk mochten kappers nog 1 klant per keer op afspraak ontvangen. Sinds 25 maart is dit niet meer toegestaan omdat kappers het principe van social distancing niet kunnen toepassen bij het uitoefenen van hun job. Kappers behoren sinds 25 maart dus niet meer tot de uitzondering en moeten ook gesloten blijven.)
 
Alle voedingswinkels blijven geopend 
De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
 
De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 
 
Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 
Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen…) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 
Elke bijeenkomst is verboden. Bijgevolg blijven ook alle activiteiten afgelast, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Scholen en kinderopvang voorzien opvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen. In scholen blijven de lessen opgeschort. Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Klik hier voor info over de stedelijke scholen. Hulp nodig bij je zoektocht naar kinderopvang? Ook tijdens de coronacrisis kan je terecht bij het Loket Kinderopvang: www.loketkinderopvangaarschot.be.
Noodopvang nodig tijdens de paasvakantie? Klik hier voor meer informatie. 

De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 
Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 
Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
 
Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zullen de gezondheidswerkers bijstaan. 
We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.
De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 
Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!Triageposten Aarschot en Diest

De zes gemeenten en de huisartsen van Eerstelijnszone Demerland bundelen de krachten in de strijd tegen het coronavirus covid-19 en openen vanaf vrijdag 20 maart om 12 uur triageposten om de spoedgevallen te ontlasten. De triageposten in Aarschot en Diest zijn er voor alle inwoners van Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

Hoe werken de triageposten?

Heb je klachten van bovenste of onderste luchtweginfectie zoals hoesten, koorts, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden, neem dan eerst telefonisch contact op met je huisarts (of in het weekend met de wachtdienst van de huisartsen).

 • Ga NIET naar de spoedgevallen van het ziekenhuis.
 • Bel NIET naar de spoedgevallen.
 • Ga NIET in de wachtzaal zitten bij je huisarts.

Indien je huisarts niet bereikbaar is, kan je bellen naar het centraal telefoonnummer 016 24 27 50 van de triageposten. Een huisarts neemt dan telefonisch contact met je op en zal inschatten of je veilig thuis kan blijven, dan wel medisch onderzocht dient te worden in de triagepost. Kom dan liefst alleen of met maximum 1 begeleider.

Het centraal telefoonnummer en de triageposten zijn dagelijks geopend van 8 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds. Na 20 uur en tot 8 uur bel je naar het telefoonnummer van de wachtdienst. Je vindt het telefoonnummer van de wachtdienst van huisartsen in jouw regio op www.mediwacht.be. In het weekend bel je - ook tijdens de openingsuren van de triagepost (tussen 8 en 20 uur) - altijd eerst naar de wachtdienst.

Het centraal telefoonnummer is alleen bedoeld voor mensen met symptomen! Voor andere vragen rond het coronavirus blijft het federale nummer 0800 14 689 gelden.

We willen benadrukken dat patiënten met symptomen zich niet rechtstreeks bij de triageposten aanmelden, maar eerst hun huisarts of het centraal telefoonnummer bellen. De huisartsen zullen dan beslissen of een consultatie in de triagepost noodzakelijk is.


Maatregelen Agentschap Natuur en Bos

Een frisse neus halen tijdens een wandeling in een bos of natuurgebied in je buurt? Zeker een goed idee! Houd wel rekening met de maatregelen die het Agentschap voor Natuur en Bos op 24 maart instelde voor bezoekers van alle bossen en natuurgebieden in het Vlaams Gewest:
 1. Je bezoekt een bos of natuurgebied alleen, met het gezin of met max. 2 personen die niet tot je gezin behoren. Tijdens het bezoek houden alle personen min. 1,5 meter afstand van elkaar.
 2. Alle activiteiten m.b.t. (bijzondere) jacht, bestrijding en visserij zijn verboden. Met uitzondering van faunabeheer door professionelen.
 3. Paardrijden is verboden in alle bossen en natuurgebieden, tenzij het absoluut noodzakelijk is voor het dierenwelzijn.

Maatregelen omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken

Het Vlaams Parlement heeft ten gevolge van de coronacrisis een nooddecreet aangenomen dat van toepassing is sinds 20 maart 2020. Bijhorend heeft zij op ook een noodbesluit aangenomen dat van toepassing is sinds 24 maart 2020. Het noodbesluit regelt onder meer de verlenging van de behandelingstermijnen en schorst alle openbaar onderzoeken op tot 24 april 2020. Klik hier door naar het nieuwsitem met meer informatie.


Maatregelen in Aarschot

Inzameling mondmaskers ten voordele van de rusthuizen en huisartsen

De urgentie en het risico voor de volksgezondheid door het coronavirus vragen om voldoende mondmaskers. De normale leveringskanalen kunnen de voorraden vandaag niet op peil houden. Het is van primordiaal belang dat de huisartsen en rusthuizen over het nodige beschermingsmateriaal beschikken om de eerstelijnszorg te garanderen.

Daarom vordert de stad Aarschot alle types mondmaskers op haar grondgebied op ten voordele van rusthuizen en huisartsen. Het gaat in eerste instantie om alle ademhalingsbeschermings- of eendenbekmaskers van het type ffp1 - chirurgische maskers, ffp2 en ffp3.

Maar ook maskers gemaakt door burgers die willen helpen, zijn welkom. De professionele maskers worden voorbehouden voor de eerstelijnszorg. De overige maskers gaan naar andere sectoren.

Heb je mondmaskers? Breng ze dan naar het politiekantoor van Aarschot (Demervallei 6). De stad staat in voor de verdeling van de mondmaskers.

Stadhuis

Vanaf woensdag 18 maart 2020 om 12 uur en tot nader order werken alle diensten in het stadhuis uitsluitend op afspraak. Het stadhuis is gesloten en alleen toegankelijk voor wie een afspraak heeft. Afspraken worden uitsluitend gemaakt wanneer dit dringend en noodzakelijk is.

Een afspraak maken?

Heb je een vraag? Dan kan je contact opnemen met het algemeen nummer 0800 20 765. Een medewerker beoordeelt of je vraag dringend is. Als de nodige info niet telefonisch, digitaal of per post bezorgd kan worden, krijg je een afspraak. Indien mogelijk kom je alleen naar de afspraak en houd je minstens 1,5 meter afstand van medeburgers en personeel.

Is je vraag niet dringend, maar kan je wel telefonisch, digitaal of per post verdergeholpen worden? Dan gebeurt dat uiteraard. Lukt dat niet, dan verzoekt de medewerker je om na 5 april opnieuw contact op te nemen.

PMD-zakken en luierzakken

De verkoop van PMD-zakken en de verdeling van luierzakken in het stadhuis worden voorlopig opgeschort. Voor PMD-zakken kan je terecht in voedingswinkels. Zit je echt volledig zonder luierzakken? Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu (0800 20 765 - milieudienst@aarschot.be).

Contact opnemen met stadsdiensten

Je kan de stadsdiensten bereiken via het algemeen nummer 0800 20 765 of via de volgende e-mailadressen:

Sociaal Huis

Vanaf donderdag 19 maart tot en met vrijdag 3 april 2020 is het Sociaal Huis enkel nog open op maandag en donderdag van 8.45 uur tot 11.45 uur en van 13.15 uur tot 16 uur. De loketten van de sociale dienst zijn dan uitsluitend voor hoogstnoodzakelijke en dringende zaken toegankelijk. Bezoekers worden één per één binnengelaten. Je neemt bij voorkeur telefonisch of digitaal contact op: 016 55 07 09 - sociaalhuis@ocmw-aarschot.be

Zitdagen van FONS, CNUZ, Huurdersbond gaan niet door.

Het Woonloket dat in het Sociaal Huis gevestigd is, is gesloten. Klik hier voor alle info over het Woonloket.

Dienst Welzijn enkel beschikbaar op afspraak

Het loket van de dienst Welzijn in het Sociaal Huis wordt gesloten. Vanaf donderdag 19 maart tot en met vrijdag 3 april 2020 zal deze dienst uitsluitend op afspraak werken.

Politiekantoor

Ga alleen in hoogstnoodzakelijke gevallen langs op het politiekantoor. Neem bij voorkeur telefonisch of digitaal contact op: 016 55 02 02 - pz.aarschot@police.belgium.eu

Woonloket

Het Woonloket is gesloten, maar kan je tijdens de reguliere openingsuren bereiken via de onderstaande contactgegevens.

Vrijetijdsdiensten gesloten

De volgende vrijetijdsdiensten zijn gesloten voor het publiek:

Cultuurcentrum Het Gasthuis
016 56 48 24 - tickets@hetgasthuis.be 

Stedelijk Museum
016 56 84 51 - museum@aarschot.be 

Dienst Toerisme
016 56 97 05 - toerisme@aarschot.be 

Bibliotheken
016 56 86 05 - bibaarschot@bibliotheekaarschot.be - www.hetgasthuis.be/bib 
Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 31 maart kan je boeken, dvd’s en cd’s (max. 15 stuks) gratis reserveren en uitsluitend afhalen in de hoofdbibliotheek in Aarschot. De reservatiekost valt weg. Het leengeld voor cd’s en dvd’s blijft wel behouden. Reserveren kan online via www.hetgasthuis.be/bib, via bibaarschot@bibliotheekaarschot.be of via 016 56 86 05. De reservaties worden klaargemaakt en voor de ontlener klaargezet in de inkomhal. De bib is fysiek niet toegankelijk. Alle geleende materialen kan je deponeren in de inleverbox aan de ingang van de hoofdbibliotheek. Een ontlening kan je tot 60 dagen na de uitleendatum verlengen. Ook dit kan online, telefonisch of via mail.

Sportcentrum Demervallei
016 56 20 15 - sportdienst@aarschot.be
Momenteel geldt op nationaal niveau al een verbod op alle bijeenkomsten tot en met 5 april. De stad Aarschot schrapt haar stedelijke sportactiviteiten al tot eind april. Het gaat over de joggings van het Aarschots joggingcriterium, start met lopen, de Buitenspeeldag op 22 april en de sportkampen tijdens de paasvakantie. 

Stedelijk Zwembad
016 56 11 25 - zwembad@aarschot.be 

Jeugdcentrum De Klinker
016 56 62 24 - info@jcdeklinker.be 

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord
hamw@aarschot.be 

Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst
contact@habk.be 

Alle stedelijke zalen zoals de Stadsfeestzaal, Den Akker en Feestzaal Gelrode

Capucienenklooster

Het Capucienenklooster is gesloten. Bijgevolg worden alle activiteiten er afgelast, inclusief de zitdagen van de parkeerbeheerder en de zitdag voor pensioenen.

Wettelijke huwelijken worden in zeer beperkte kring voltrokken. Naast het echtpaar worden enkel twee getuigen toegelaten.

Zitdag parkeerbeheerder

De zitdag van de parkeerbeheerder gaat niet door. De parkeerbeheerder blijft wel bereikbaar via telefoon, mail en de website. Deze laatste twee kanalen zijn bruikbaar voor het aanvragen van parkeerkaarten en het indienen van een bezwaar bij een ontvangen retributiebon.

Parkeerbeheerder Streeteo
016 66 00 79
parkeren.aarschot.be@streeteo.com
https://be.streeteo.com/nl/Cities/AROW

Recyclagepark

Het recyclagepark op het industrieterrein is gesloten.

Inzamelpunten batterijen

Bebat stapt voor de ophalingen van batterijen over op een beperkte dienstverlening. Daarom vraagt bebat aan alle Belgen om hun batterijen voorlopig NIET naar een inzamelpunt te brengen maar thuis op een veilige manier te bewaren.

Lokaal dienstencentrum Orleanshof

Het lokaal dienstencentrum Orleanshof is gesloten.

Woonzorgcentra

De woonzorgcentra volgen de specifieke coronarichtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nauwgezet op. Eén van de maatregelen is dat bezoekers geen toegang krijgen tot de woonzorgcentra. Ook gelden er strenge hygiënerichtlijnen.

Parkeren

Het stadsbestuur heeft beslist om het betalend parkeren op te schorten gedurende de coronacrisis. Zolang deze crisis aanhoudt, moet je in de stad Aarschot dus niet betalen om te parkeren. De parkeerbeheerder stelde de betaalautomaten op donderdag 19 maart buiten werking. Sinds woensdag 18 maart voert de parkeerbeheerder ook geen controles van geparkeerde voertuigen meer uit.

De opschorting van het betalend parkeren in Aarschot geldt tot nader bericht.

Handelsleven Aarschot

De handels- en horecazaken volgen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Markt

De wekelijkse markt op donderdag gaat niet door.

Maaltijden afhalen
 • Eten mag in afhaalzaken nog steeds afgehaald worden. Zoals frituur, kebap, pizza, hamburgers, ijs, chinees, sushi, bakker,....
 • Enkel afhalen en vertrekken, blijven zitten of ter plekke eten mag niet

Klik hier door naar de Facebookpagina Afhaal Aarschot waarop je een lijst vindt van alle handelszaken in Aarschot die een afhaalmogelijkheid opstarten.

Steunmaatregelen
Website om lokaal online shoppen en lokale take away te promoten

In deze moeilijke periode wil de stad de Aarschotse handelaars en horeca-uitbaters waar mogelijk ondersteunen. Zo werkt de stad aan een website om de lokale take away en het online shoppen bij lokale handelaars te promoten en te stimuleren. Wil je jouw online shop of take away formule in de kijker zetten op deze nieuwe website van de stad? Teken dan snel én kosteloos in via centrummanager kirsten.blanckaert@cityD-wes.be. Bezorg haar de nodige gegevens (contactinfo, logo, beschrijving van je zaak en links naar website en/of Facebook). De website komt zo snel mogelijk online. Wordt vervolgd.

Gratis plaatsing van horeacaterrassen in 2020

In de stad Aarschot zal het plaatsen van een terras dit kalenderjaar volledig gratis zijn. De belasting op terrassen zal dus niet geïnd worden en diegenen die al betaald hebben, zullen een creditnota ontvangen.

Verdubbelen steun verenigingen

De stad zal een financiële duw in de rug geven. De stad heeft beslist om de subsidies aan Aarschot Parelt, de Middenstandsraad en de Marktkoopliedenbond te verdubbelen. Er zal de komende weken intens overlegd worden om die middelen zo goed mogelijk in te zetten voor de aantrekkelijkheid van onze stad. Op die manier zetten we alles op alles om het handelsleven een boost te geven van zodra dit mogelijk is.

Horecazaken, winkeliers, zelfstandigen en kleine ondernemers uit Aarschot kunnen zich aansluiten bij een Whatsapp-groep om uit eerste hand op de hoogte gehouden te worden van de ‘corona’-maatregelen. Je kan je daarvoor aanmelden via het e-mailadres
lokale-economie@aarschot.be.

Noodopvang in stedelijke scholen

In de stedelijke scholen SIMA, SIBA, De Brug, Elzenhof en Knipoog worden de lessen opgeschort, maar er wordt wel noodopvang voorzien. De stedelijke scholen vragen ouders uitdrukkelijk om hun kind alleen naar de noodopvang in de school te laten komen als ze geen andere oplossing hebben.

De noodopvang is in de eerste plaats bestemd voor kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen zoals brandweer en politie. Daarnaast is de noodopvang bestemd voor kinderen die anders enkel door grootouders ouder dan 65 jaar opgevangen kunnen worden.

Breng sowieso geen zieke kinderen naar de noodopvang!

Inschrijven voor noodopvang

Als je je kind aan de noodopvang wil laten deelnemen, dien je hem of haar in te schrijven via het digitaal platform waarmee de school werkt.

Praktisch verloop noodopvang

School per school bekijkt hoe de noodopvang praktisch georganiseerd wordt in functie van de inschrijvingen. In elk geval houden de scholen rekening met de voorschriften ronde hygiëne, afstand en ventilatie.

Voor alle duidelijkheid benadrukken de scholen dat het om noodopvang gaat en dat er dus
geen lessen of andere gebruikelijke schoolse activiteiten plaatsvinden. Kinderen die naar de
noodopvang gaan, brengen best een lunchpakket en tussendoortjes mee.

Andere wijzigingen stedelijke scholen

De stedelijke scholen Knipoog, Elzenhof en De Brug schorsen ook hun leerlingenvervoer. De
Brug en Knipoog bieden ook geen middagmalen aan.

Noodopvang tijdens paasvakantie

De stad Aarschot, het agentschap Opgroeien (Kind en Gezin), Huis van het Kind, Ferm Kinderopvang en jeugdcentrum De Klinker werkten samen een plan uit om ook tijdens de paasvakantie noodopvang te voorzien. Net zoals dat geldt voor de noodopvang in de scholen, is de noodopvang tijdens de paasvakantie uitsluitend bedoeld voor kinderen van ouders met een beroep in cruciale sectoren en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. De noodopvang tijdens de paasvakantie is gratis.

Klik hier voor meer informatie over de noodopvang tijdens de paasvakantie.


Richtlijnen huisartsen

De huisartsen nemen tijdelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. 

Wat doe ik als ik me ziek voel?

Alle patiënten met symptomen van een bovenste of onderste luchtweginfectie: hoesten, keelpijn, neusverkoudheid, ademhalingsmoeilijkheden of koorts mogen niet naar de huisartsenpraktijk gaan. Gelieve bij deze klachten telefonisch contact op te nemen met je huisarts. Hij of zij zal samen met jou bekijken wat er moet gebeuren. Ga ook niet op eigen initiatief naar de spoedgevallen om deze niet onnodig te belasten. De telefoondruk bij de wachtdiensten ligt momenteel zeer hoog. Is de lijn bezet, gelieve niet te panikeren en even later terug te proberen. Blijf intussen al zeker thuis en volg de richtlijnen voor thuisisolatie.


Aarschot helpt!

Zit je met een hulpvraag? Geraak je niet in de winkel? Heb je nood aan sociaal contact? Wil
je andere mensen helpen? Wil je met je bedrijf mee het verschil maken? Heb je nog een ander
idee? Laat het weten via

www.aarschothelpt.be

Vrijwilligersverzekering

Tot nu toe konden enkel verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Maar in het kader van de coronacrisis kunnen burgers dat nu ook.

De strenge, maar noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, lokken een nooit geziene golf van solidariteit uit in Vlaanderen. Vlamingen willen mensen helpen die het in deze periode extra moeilijk hebben.

Wie bijvoorbeeld boodschappen doet, op de kinderen past of de hond uitlaat voor wie dat niet kan, kan een vrijwilligersverzekering aanvragen. Hiermee ben verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De vrijwilligerstaken moeten uiteraard wel passen binnen de huidige regels die de regering heeft opgelegd.

Registreren als vrijwilliger = verzekerd

Wie zich wil verzekeren, kan zich als vrijwilliger registreren via www.vlaanderenvrijwilligt.be. Na de inschrijving ontvang je een bevestiging. Vanaf dat moment ben je een vrijwilliger van Vlaanderen Helpt en ben je verzekerd voor de actieperiode.

De Vlaamse regering neemt de kosten - per dag per vrijwilliger - op zich.


Algemene vragen over corona?

Heb je zelf geen klacht, maar wel een vraag over corona? Bel dan niet naar je huisarts, maar naar het infonummer 0800 14 689.

De meest recente informatie over het coronavirus vind je op: www.info-coronavirus.be/nl

Je vindt op deze website ook een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden: www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
 • Voor vragen over economie: 0800/120.33

Hoe bescherm ik me tegen virussen?

De basishygiënemaatregelen gelden nog steeds, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg telefonisch je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

7 tips

 1. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo'n 40 à 60 seconden per wasbeurt

 2. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak

 3. Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog

 4. Blijf thuis als je ziek bent

 5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen

 6. Vermijd handen geven

 7. Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn

Wie zijn de risicogroepen?

Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als risicogroepen. Zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes (diabetes, hart-, long- of nieraandoeningen) en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is. 

Meer info op www.info-coronavirus.be


Zorg voor jezelf en anderen

De FOD Volksgezondheid, het Rode Kruis en de Vlaamse Overheid geven je enkele richtlijnen om zorg te dragen voor jezelf.

Maatregelen voor bestrijding coronavirus

Venster sluiten

De federale overheid en de stad Aarschot nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen blijven ten minste tot en met 5 april van kracht.

Meer informatie