Social media

Wegenwerken Ebdries, Rillaar

Gepubliceerd op vrijdag 25 oktober 2019
Vanaf maandag 28 oktober voert aannemer DSV in opdracht van de stad Aarschot werken uit aan de Ebdries in Rillaar. De werken kaderen in het onderhoudsprogramma van de wegen. Volgens de huidige planning zullen de werken ongeveer een maand in beslag nemen.

Wat houden de werken in?

In de zomer van 2019 vernieuwde aannemer DSV de straatgoten aan weerszijden van de weg. Het doel was om de oneffenheden in de goten weg te werken. Aansluitend was voorzien om het betonnen wegdek te vervangen door een straat in asfalt. De goten, borduren en voetpaden blijven behouden aangezien ze nog in goede staat zijn.


De aannemer zal de niveauverschillen tussen wegdek en goot enerzijds en tussen borduren en goot anderzijds tot een minimum herleiden, voldoende om een goede afwatering te garanderen. Hierbij zal hij de betonnen platen opbreken, de grondkoffer op niveau brengen, een fundering en twee lagen asfalt aanbrengen. Dit komt neer op een nieuwe opbouw van de weg vanaf de aansluiting met de Schoonderbeukenweg tot aan de aansluiting met Oudenbos.

Timing en fasering

De werken starten op maandag 28 oktober en zullen een viertal weken duren. De weersomstandigheden kunnen echter een verschuiving in de planning met zich meebrengen.

Bereikbaarheid van de school tijdens de werken

Aangezien de rijweg volledig wordt opgebroken, zal basisschool Dol-fijn tijdens de werken niet bereikbaar zijn met de wagen. De voetpaden blijven behouden en de aannemer zal de werfzone afschermen met herashekken. Op die manier kunnen de kinderen op een veilige manier naar school met de fiets of te voet.