Aarschot verlengt label Kindvriendelijke Stad

Gepubliceerd op maandag 24 juni 2024
Op maandag 24 juni honoreerde kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens 22 lokale besturen met het label Kindvriendelijke Stad of Gemeente. Onze stad is er daar één van!

Kinderen en jongeren zijn experts over hun leefwereld. Kind- en jeugdvriendelijk beleid bouwt voort op die kennis, ervaring en creativiteit. Dat hebben we in Aarschot goed begrepen.

Zes jaar geleden ontvingen we dit label voor het eerst. Maar een kindvriendelijke stad zijn, is natuurlijk meer dan een titel, het is een voortdurend proces. Daarom bleven we ook de voorbije jaren sterk inzetten op een kind- en jeugdvriendelijk beleid. En dat die inzet loont, bewijzen we met de verlenging van het label. De lat lag hoog, maar we sprongen er met verve over.

Team Aarschot voor kindvriendelijkheid

Het is een inzet van de hele organisatie. Ons jeugdcentrum trekt natuurlijk de kar, maar kind- en jeugdvriendelijk beleid moet organisatiebreed verankerd zijn. En dat is onze sterkte: over de verschillende stadsdiensten heen werken we aan kind- en jeugdvriendelijkheid.

De weg naar het label

Een andere sterkte is dat ons kind- en jeugdvriendelijk beleid gevoed wordt door de kinderen en jongeren zelf. Op weg naar de verlenging van het label luisterden we regelmatig naar de kinderen en jongeren. Waar dromen ze van? Waar liggen ze wakker van? Wat zijn hun wensen? We organiseerden ook debatten waarop ze hun zegje konden doen over thema’s als bruisend Aarschot, goed in je vel en armoede. De bevindingen stroomden doorheen de hele organisatie en deelden we ook met partners zoals het JAC, scholen, jeugdbewegingen…

Het plan

We schreven een visie en een strategisch plan met vijf doelstellingen en een hele hoop acties voor de komende zes jaar. Met dit plan konden we de jury - aangesteld door de stuurgroep Kindvriendelijke Steden en Gemeenten - duidelijk overtuigen. Met veel enthousiasme starten we dus aan die nieuwe periode van zes jaar kind- en jeugdvriendelijk Aarschot.

In een notendop

  1. We zorgen er voor dat iedereen mee is door oog te hebben voor de diversiteit aan kinderen en jongeren die de stad rijk is. 
  1. We installeren samen een kinder- en jongerenreflex over de diensten, partners, bestuursniveaus en beleidsdomeinen heen. 
  2. Aarschot staat in permanente dialoog met een brede groep van kinderen en jongeren. 
  3. We zetten in op een kwaliteitsvol en afgestemd aanbod en diensten voor kinderen en jongeren. 
  4. Aarschot is een solidaire stad met oog op het verbeteren van de levensomstandigheden en leefwereld van kinderen en jongeren.

Bekijk het volledige plan.