Park Elzenhof opgefrist en beter bereikbaar

Gepubliceerd op vrijdag 26 april 2024
Park Elzenhof kreeg een opfrisbeurt en een extra ontsluiting richting bedrijventerrein Nieuwland. Inwoners en bezoekers kunnen er nu makkelijker en beter genieten van de rust en de natuur, aan de rand van het stadscentrum.

Nieuwe fiets- en wandelbrug

Park Elzenhof is een park met veel potentiële bezoekers. Het ligt vlakbij de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord, de tuinbouwafdeling van BuSO De Brug en de buitengewone basisschool School Elzenhof. Bovendien ligt het aan de rand van het stadscentrum waardoor het een ideale plek is om even te onthaasten in de natuur.

Met een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Moutlaak creëerden we een verbinding tussen Park Elzenhof en bedrijventerrein Nieuwland. Daardoor kunnen voortaan ook mensen die op het bedrijventerrein werken makkelijker hun weg naar het park vinden. Ideaal voor een rustige middagpauze.

Natuur in je Buurt

De opwaardering van Park Elzenhof paste voor 100 procent in de projectoproep ‘Natuur in je Buurt’. Via deze oproep voorziet het Agentschap voor Natuur en Bos financiële steun aan projecten die door natuuraanleg een positief effect hebben op de biodiversiteit én op maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan het mentale, sociale en fysieke welzijn van mensen in een verstedelijkte omgeving. Mensen zoeken een groene plek om actief te bewegen of net om tot rust te komen. Er is dus meer dan ooit vraag naar toegankelijke en nabije natuur. Daar bieden we dus een mooi antwoord op met de opwaardering van Park Elzenhof.

Nieuw meubilair en waterdoorlatende verharding

We plaatsten nieuwe picknick- en zitbanken in het park en pakten de wandelpaden aan. Zowel voor de wandelpaden als voor de ondergrond van de zitbanken maakten we gebruik van waterdoorlatende verharding. Hemelwater kan zo deels door en deels langs de verharding in de groene bermen infiltreren. We zetten dus maximaal in op infiltratie van hemelwater. In een volgende fase leggen we een nieuw bufferbekken aan om zoveel mogelijk water uit de omgeving (industriezone) te kunnen bufferen wanneer nodig.

Opfrissing bosgedeelte

Ook het bosgedeelte kreeg een opfrisbeurt. We hebben enkele nieuwe bomen geplant, voerden wat maaiwerk uit, verwijderden dode bomen en lieten ook enkele bomen met valgevaar ontmantelen. We voerden ook een nieuwe laag hakselhout aan op de paden zodat joggers weer een zachte ondergrond hebben. Voor deze werken stond onze groendienst er gelukkig niet alleen voor. De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen namen een groot gedeelte voor hun rekening. Deze INL-teams maken deel uit van ons sociaal tewerkstellingsinitiatief in samenwerking met het Intergemeentelijke Opbouwwerk (IGO).

Groeibos van School Elzenhof

School Elzenhof zorgt voor een mooie aanvulling op het vlak van de aanplanting van nieuwe bomen. Als symbolische afsluiter van hun schoolcarrière plantten de oudste leerlingen die Niet-Confessionele Zedenleer volgen een boom in Park Elzenhof. Het is voor hen een blijvende herinnering aan hun tijd in School Elzenhof, maar ook een tastbaar symbool van groei en verbondenheid met de natuur.

Aansluiting op het toeristisch fiets- en wandelnetwerk

Naast de verbinding met het bedrijventerrein creëert de nieuwe brug ook een aansluiting op het toeristisch fietsknooppuntennetwerk langs Nieuwland en langs de Demer, waar ook het wandelnetwerk loopt. Deze netwerken geven dan weer aansluiting op verdere recreatieve mogelijkheden in de Demervallei.

Dank aan onze partners

Dit project kadert in de projectoproep Natuur in je Buurt van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos dat ons een projectbudget toekende om het park recreatief te ontsluiten. Daarnaast voerden we de inrichtingsmaatregelen uit met Europese middelen via Interreg - 2B Connect. Ook de provincie Vlaams-Brabant heeft een nominatieve subsidie toegekend voor de verbinding van park Elzenhof met het bedrijventerrein Nieuwland. Voor de coördinatie van dit opwaarderingsproject kon de stad rekenen op de ondersteuning en knowhow van Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw.