Vernieuwing rijweg en voetpaden in Gasthuisstraat en Schaluin

Gepubliceerd op donderdag 21 september 2023
De stad Aarschot gaat aan de slag in de Gasthuisstraat en het smalle deel van het Schaluin.

Update 5 oktober

Bij het ophalen van enkele verzakte boordstenen en klinkers heeft onderhoudsaannemer Hegrola een uitspoeling opgemerkt ten gevolge van een lekkende verbindingsmof op de waterleiding. We hebben de Watergroep gecontacteerd om zo snel mogelijk het nodige herstel uit te voeren. 


Welke werken?
Fluvius, De Watergroep en Eurofiber hebben nutswerken gepland in deze straten. Omdat de nutsmaatschappijen de stoepen zullen moeten opbreken, maakt de stad Aarschot hiervan handig gebruik om aansluitend de weginfrastructuur gedeeltelijk te vernieuwen. Het gaat om:

  • De voetpaden aan de oneven zijde, tussen de Bekafstraat en de Schaluinevest.
  • De rijweg en de voetpaden aan beide zijden van de weg in het smalle gedeelte van de straat (Schaluin, tussen de Gasthuisstraat en de Schaluinevest).

Timing
De opbraakwerken starten in de week van 25 september. De nutswerken starten vanaf 2 oktober. Eerst gebeuren de nutswerken, aansluitend volgt de heraanleg van de rijweg en voetpaden. De werken duren naar verwachting tot uiterlijk eind november.

De werken zijn afhankelijk van het weer. Bij slecht weer (of door andere werfomstandigheden) kan de timing nog wijzigen.

Lokale hinder
De werken brengen hinder met zich mee:

  • Het smalle deel van de straat wordt helemaal heraangelegd en is daarom volledig onderbroken voor gemotoriseerd verkeer en fietsers vanaf maandag 25 september.
  • Te voet en met de fiets aan de hand kan je wel passeren. Waar enkel het voetpad wordt vernieuwd, is de stoep niet beschikbaar en geldt een tijdelijk parkeerverbod.
  • Plaatselijk verkeer kan de Gasthuisstraat inrijden vanaf de Bogaardenlaan/Bekaflaan en tot aan de inrit van de supermarkt. Verkeer van het Schaluin richting de Gasthuisstraat volgt een omleiding via de Elisabethlaan.
  • Wanneer er vlak voor de deur gewerkt wordt, is de toegang tot woningen in de werfzone tijdelijk wat moeilijker. We doen wel het nodige om iedereen maximaal bereikbaar te houden, bijvoorbeeld door wandelbruggetjes te plaatsen wanneer mogelijk.
  • Tijdens de werkuren kan afhankelijk van de fase van de werken de doorgang ter hoogte van het kruispunt Schaluin/Schaluinevest tijdelijk moeizamer verlopen. De Watergroep vernieuwt ter hoogte van dit kruispunt de doorsteken. Tijdens de aanleg van de nieuwe waterleiding wordt de rijweg kortstondig opgebroken.
  • De werken hebben geen invloed op de afvalophaling. Buurtbewoners zetten huisvuil zoals gewoonlijk op maandag buiten (www.aarschot.be/afvalkalender, zone A).