BRAND IN WOONZORGCENTRUM SINT-ROCHUS

Gepubliceerd op zaterdag 23 juli 2022
Op vrijdag 22 juli brak een zware brand uit in Woonzorgcentrum Sint-Rochus. Hier delen we geregeld een update.

UPDATE DONDERDAG 4 AUGUSTUS 17 UUR: STAND VAN ZAKEN

Het is alweer bijna 2 weken geleden dat ons woonzorgcentrum getroffen werd door een zware brand. We hebben in die tijd niet stilgezeten. Hieronder lees je meer over de huidige stand van zaken.

Wat is er de afgelopen dagen gebeurd?
Er is hard gewerkt om alle technische installaties in het woonzorgcentrum te testen en te herstellen waar nodig. Alle installaties zijn inmiddels opnieuw gekeurd en kunnen veilig weer in werking worden gesteld.

Is het woonzorgcentrum dan al terug bewoonbaar?
Vandaag vond een controle door de brandweer plaats en kregen we groen licht om het gelijkvloers en de eerste verdieping opnieuw in gebruik te nemen. De tweede verdieping liep grote brandschade op en nemen we voorlopig niet in gebruik.

Kunnen de bewoners al terugkomen naar het woonzorgcentrum?
Een groot deel van de bewoners kan heel binnenkort inderdaad terugkomen naar het woonzorgcentrum. Dat gaat dan om alle bewoners van het gelijkvloers en de eerste verdieping. Daaronder vallen de volledige afdelingen van de Statie, de Molen, de Begijn en de Vest. Het gaat in totaal om 129 bewoners.

Wanneer mogen die bewoners terugkomen?
Het gaat om een grote groep bewoners, waarvan er velen minder mobiel zijn. Dat vergt dus een grote inspanning en een goede organisatie. Om alles vlot te laten verlopen, regelen we de verhuizing volgende week in drie fases:

  • Maandag 8 augustus verhuizen de bewoners die opvang kregen in de Kouter, Sint-Vincentius, het Demerhof en Stuivenberg.
  • Dinsdag 9 augustus verhuizen de bewoners die opvang kregen in het Dorp, Zonneweelde en Middelheim.
  • Woensdag 10 augustus verhuizen de bewoners die opvang kregen bij hun familie of andere woonzorgcentra.

Voor de verhuis van maandag en dinsdag voorzien we zelf aangepast vervoer, zowel liggend als zittend, aangepast aan de noden van de bewoners. Het is belangrijk dat de familie het vervoer dan niet zelf regelt. De verhuis van woensdag werken we momenteel nog verder uit.

Wat met de bewoners van de tweede verdieping?
De bewoners van afdeling de Kolk op de tweede verdieping kunnen momenteel nog niet terugkomen naar het woonzorgcentrum. Het is dus belangrijk om voor hen een oplossing te vinden voor de iets langere termijn. We zijn daar volop mee bezig en houden je op de hoogte als we meer info hebben.


UPDATE DONDERDAG 28 JULI 9 UUR - WZC OPNIEUW TELEFONISCH BEREIKBAAR

Vanaf donderdag 28 juli om 9 uur kan je het woonzorgcentrum weer telefonisch bereiken op het nummer 016 55 07 43, telkens van 8 uur tot 16 uur. Je kan er terecht met al je vragen. Bijgevolg is het noodnummer 016 55 02 02 niet langer actief.


UPDATE DINSDAG 26 JULI 12.30 UUR: STAND VAN ZAKEN 

Waar zijn de bewoners nu?
De bewoners hebben allemaal opvang gekregen. 9 bewoners verblijven in het Erasmusziekenhuis, 22 in het Middelheim ziekenhuis en 46 in Stuivenberg, allemaal in Antwerpen. De bewoners die verbleven in Gasthuisberg, RZ Heilig Hart Tienen en Virga Jesse zijn ondertussen opgevangen in 4 verschillende woonzorgcentra.
 
Een kleine 30 bewoners verblijven bij hun familie.
 
Hoe is het gebouw eraan toe?
Gisteren gebeurde de expertise van de verzekeraar. Op het gelijkvloers en de eerste verdieping lijkt de schade mee te vallen. Op de tweede verdieping ontstond de brand en is het een ander verhaal: een groot deel ervan is volledig verwoest en fysiek afgesloten voor ieders veiligheid.
 
Daarom is onze prioriteit nu het gelijkvloers en de eerste verdieping. De verzekeraar stelde een gespecialiseerde poetsfirma aan die morgen start met de opkuis. Terwijl proberen onze werkmannen alle technieken terug in orde te krijgen. Ze zorgen ervoor dat alles zo snel mogelijk hersteld, gekeurd en terug in gebruik genomen kan worden.
 
Concrete info over wanneer en hoe we het gebouw terug kunnen gebruiken, hebben we helaas nog niet. We doen er alles aan om het gelijkvloers en de eerste verdieping zo snel mogelijk terug bewoonbaar te maken. We houden jullie zoals altijd op de hoogte wanneer we meer nieuws hebben.
 
Wanneer kan ik spullen ophalen?
De regeling van gisteren blijft van kracht, nog zeker tot en met deze vrijdag. Je kan spullen komen ophalen tussen 14 en 17 uur. Om het vlot en veilig te laten verlopen, is het belangrijk volgende gang van zaken te respecteren:
 
1) Kom naar de hoofdingang en meld je aan
2) Een medewerker pikt je daar op, brengt je naar de kamer, blijft bij je tot alle spullen ingepakt zijn en begeleidt je daarna weer naar buiten
3) Daarna is het de beurt aan de volgende familie
 
Opgelet: ga nooit het WZC in je eentje naar binnen. Spullen komen ophalen is enkel toegestaan onder begeleiding van een medewerker.
 
Morgen begint de poetsfirma aan de grote opkuis. Dat heeft ook gevolgen voor de spullen die er nog liggen. Ze zullen alle spullen die nog in de kamers liggen een grondige poetsbeurt geven en labelen/sorteren per kamer. Heb je liever niet dat dat gebeurt? Dan kan je best vandaag nog de nodige spullen komen ophalen.
 
Wat met de spullen van de bewoners van de tweede verdieping?
Zoals we hierboven al lieten weten, is het erg gesteld met de tweede verdieping van het wzc. Een groot deel ervan is volledig verwoest en daar vallen geen spullen meer te redden. Dat gedeelte is ook fysiek afgesloten, het is dus verboden om die plaats te betreden.
 
In een klein gedeelte van de tweede verdieping mag je wel nog komen. We spreken dan over het minst getroffen gedeelte: van kamer 201 tot en met 212 én kamer 220. Familieleden van de bewoners die daar woonden, kunnen wél nog spullen komen ophalen. Wees er wel op voorbereid dat er veel rookschade is en de spullen onder het roet kunnen liggen.

UPDATE MAANDAG 25 JULI 11 UUR - OPHALEN VAN SPULLEN BEWONERS

Vandaag (maandag 25 juli) kan je tussen 14 en 17 uur spullen van bewoners uit het WZC Sint-Rochus komen ophalen. Om dat veilig te laten verlopen, vragen we om de volgende regels te respecteren:
 
  • Kom naar de hoofdingang en meld je aan
  • Een medewerker pikt je daar op, brengt je naar de kamer, blijft bij je tot alle spullen ingepakt zijn en begeleidt je daarna weer naar buiten
  • Daarna is het de beurt aan de volgende familie
 
Opgelet: ga nooit het WZC in je eentje naar binnen. Spullen komen ophalen is enkel toegestaan onder begeleiding van een medewerker.
 
Ook de volgende dagen kan je nog spullen komen ophalen. We zijn momenteel volop bezig aan een planning om die ophaling vlot te kunnen laten verlopen. We houden je hier op de hoogte en via onze Facebookpagina.

UPDATE ZONDAG 24 JULI 17u - DEFENSIE STUURT HULPVERLENERS:

Defensie stuurt 17 hulpverleners uit de medische component naar de ziekenhuizen waar de bewoners van WZC Sint-Rochus momenteel worden opgevangen.
 
Omdat onze medewerkers zelf ook slachtoffer zijn, hebben we extra helpende handen nodig. Tijdens de coronacrisis hebben ze ons al een keer goed verder geholpen. Daarom hebben we ze opnieuw om hulp gevraagd.
 
We zijn Defensie ook nu weer enorm dankbaar voor de vlotte en snelle ondersteuning.
 

 

UPDATE ZONDAG 24 JULI 12u - Q&A:

Wat weten we over de brand?

Het parket van Leuven heeft bevestigd dat de brand in WZC Sint-Rochus is aangestoken. Er is een strafonderzoek geopend. Politie en speurders zijn aan het werk. Er zijn op dit moment meer vragen dan antwoorden, ook bij ons. Het beste wat we kunnen doen, is onze volledige medewerking verlenen aan het onderzoek. We vragen van iedereen om hetzelfde te doen zodat deze zaak tot op het bot kan worden uitgespit.

Wat is er gebeurd in de nacht van 22 op 23 juli?

Om veiligheidsredenen hebben de hulpdiensten bij de uitbraak van de brand beslist om alle 162 aanwezige personen te evacueren. De eerste evacuatie hield in dat de bewoners in veiligheid werden gebracht in de onmiddellijke omgeving van het WZC. Men ging er op dat moment nog van uit dat het grootste deel van de bewoners zou kunnen terugkeren naar hun kamer. Om 1u ’s nachts was de brand onder controle. Toen de omvang van de schade duidelijk werd, bleek ook dat een terugkeer in het gebouw niet mogelijk was. We hebben op dat moment een tweede evacuatie gedaan van de bewoners naar de Stadsfeestzaal in Aarschot. Beide evacuaties hebben voor bewoners en personeel moeilijke situaties met zich meegebracht. Toch is het in veiligheid brengen van mensen die zorg en hulp nodig hebben en niet mobiel zijn dankzij de hulp van veiligheidsdiensten, personeel en vrijwilligers tot een goed einde gebracht. We hebben geprobeerd om onze mensen zoveel mogelijk in hun eigen afdeling op te vangen en bij elkaar te brengen, in aanwezigheid van bekende gezichten.

Familieleden konden indien mogelijk of gewenst hun geliefde bijstaan of komen ophalen in de Stadsfeestzaal.

Wat was de aanpak op zaterdag 23 juli?

Tegen de ochtend was voor elke bewoner een tijdelijke opvangplaats geregeld. Ziekenhuizen met vrijstaande afdelingen waren bereid om bedden en plaats ter beschikking te stellen. Elke afdeling van het woonzorgcentrum kon zoveel mogelijk als groep terecht in de ziekenhuizen Virga Jesse in Hasselt, UZ Leuven en drie ziekenhuizen van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (Erasmusziekenhuis, Middelheim en Stuivenberg). De verplaatsing naar de ziekenhuizen van grote groepen zorgbehoevende mensen was niet evident. Het heeft enige tijd geduurd om dat voor elkaar te krijgen, maar tegen 9u ’s morgens was dat voor iedereen geregeld. De bewoners werden bij aankomst opgevangen door het eigen personeel van WZC Sint-Rochus. In de loop van de dag is de administratieve opvolging van deze verplaatsing geregeld. Er gelden medische procedures en bescherming van persoonsgegevens. Dossiers zijn dus manueel door bevoegde personen opgehaald en overgemaakt. Ook dit heeft tijd in beslag genomen. Tegen het einde van de dag was de administratieve procedure rond. Een team van medewerkers heeft op zaterdag de contactpersonen van de bewoners opgebeld en geïnformeerd.

Wat is de staat van het WZC?

Door de nachtelijke brand op de tweede verdieping, is het gebouw van het WZC niet onmiddellijk opnieuw in gebruik te nemen. We stellen alles in het werk om de bewoners zo snel mogelijk opnieuw een thuis te geven in WZC Sint-Rochus. De schade aan het gelijkvloers en de eerste verdieping blijkt mee te vallen. Technische diensten en specialisten zijn hard aan het werk om alles opnieuw in orde te krijgen. Zodra we zicht hebben op die timing, brengen we u uiteraard op de hoogte. De tweede verdieping is nog steeds verzegeld door het parket en mag niet betreden worden. Zodra het is toegestaan, zullen we ook daar trachten zicht te krijgen op de omvang van de schade. Het is echter realistisch om ervan uit te gaan dat een groot deel van de kamers op de tweede verdieping voor lange tijd niet bruikbaar zal zijn. We houden jullie ook daarover op de hoogte.

Waar gaan de bewoners de komende dagen verblijven?

De opvang in de ziekenhuizen is een tijdelijke opvang. In Antwerpen kunnen mensen ongeveer een maand worden opgevangen. Op de andere plaatsen ging het over noodopvang voor enkele dagen. Ondertussen is met de hulp van de Vlaamse administratie gezocht naar vrije plaatsen in woonzorgcentra in de buurt van Aarschot. Op zondag 24 juli zullen de bewoners vanuit het ziekenhuis opnieuw worden overgebracht naar een WZC in de buurt. De contactpersonen van de bewoners worden daarover persoonlijk gecontacteerd zodat zij op de hoogte zijn waar hun familielid verblijft. Ook hier is de verplaatsing een logistiek moeilijke taak die enige tijd in beslag zal nemen. De administratieve en medische dossiers van alle bewoners worden meegegeven naar de nieuwe verblijfplaatsen. Deze regeling is de collectieve regeling die door het WZC en de diensten wordt aangeboden. Zowel de financiering als de administratie van deze noodopvang wordt door ons geregeld. We worden bijgestaan door de hogere overheden om alles ook financieel, op HR-vlak en technisch georganiseerd te krijgen. Ons eigen personeel gaat mee op verplaatsing. We vragen uw begrip, want ze werken in moeilijke omstandigheden en zijn zelf ook slachtoffer van deze ramp. Het staat de familie uiteraard vrij om zelf een andere oplossing te kiezen en een nieuwe verblijfplaats te regelen voor de bewoner.

Wat betekent dit financieel?

Als de bewoner door onze organisatie wordt opgevangen, zorgen wij voor de financiële meerkost. Het normale daggeld loopt door, maar extra kosten worden door de overheid opgevangen. Als de familie een andere oplossing verkiest, wordt het contract bij ons stopgezet en is de familie evident zelf verantwoordelijk voor de nieuwe situatie. 

Kunnen we kleren of spullen ophalen in de kamer van bewoners?

Onze bewoners hebben het WZC bij nacht en ontij moeten verlaten, meestal in nachtkledij en zonder de mogelijkheid om spullen mee te nemen. We begrijpen dat dat heel vervelend is. Zaterdag en een groot deel van zondag was het WZC echter nog niet toegankelijk. Vanaf zondagmiddag 12 uur zullen de kamers op het gelijkvloers en de eerste verdieping beperkt toegankelijk zijn om spullen op te halen. Er zullen medewerkers aanwezig zijn om de familie te begeleiden indien zij spullen wil komen ophalen.

Opgelet : de tweede verdieping blijft ook op zondag verzegeld en mag niet betreden worden. Voor de bewoners van die kamers vragen we nog even geduld. Concreet: de kamers van de afdeling De Kolk kunnen nog NIET betreden worden. Er kunnen daar dus ook nog geen spullen worden opgehaald.

Indien u kosteloos kledij of spullen nodig heeft, kan u terecht bij de vrijwilligersorganisatie “Children’s Hope” op het nummer 0479/657 206.

Wat op de iets langere termijn?

We doen ons best om zo snel als mogelijk zo veel mogelijk bewoners te laten terugkeren naar WZC Sint-Rochus. Het is op dit moment echter niet mogelijk om daar een precieze datum op te plakken. De situatie moet eerst helemaal veilig zijn. Zodra er duidelijkheid is, nemen we opnieuw contact.

Is het gebouw nu leeg en onbewaakt?

Er is dag en nacht permanentie in het gebouw van het WZC Sint-Rochus en ook de politie zorgt mee voor bijkomende controle in het WZC en de omgeving.

Wie heeft de leiding over het WZC Sint-Rochus?

De samenwerking met de directeur is een week geleden beëindigd. De adjunct-directeur, mevrouw Sabine Schoolmeesters, heeft de leiding over het WZC en wordt daarin bijgestaan door extern management van de firma Probis. 

Wie heeft de leiding over de operatie?

Het provinciale noodplan werd afgekondigd onder leiding van de Gouverneur van Vlaams-Brabant. Dit laat toe om ruim over de grenzen van onze stad hulp te genereren. Zowel de federale als de Vlaamse en provinciale overheid bieden ondertussen hulp en ondersteuning en daar zijn we erg dankbaar voor. Defensie levert opnieuw zorgpersoneel ter vervanging van onze eigen mensen.

Sinds het uitbreken van de brand is in Aarschot een crisiscel van kracht onder leiding van de burgemeester, daarin bijgestaan door alle professionele disciplines en stadsdiensten. Waarschijnlijk eindigt de noodfase in de loop van zondag, als voor alle mensen een oplossing is gevonden voor iets langere tijd. Op dat moment hebben de leiding van het WZC samen met de stadsdiensten de coördinatie in handen.

Nog vragen?

We zullen u op regelmatige basis en via diverse kanalen op de hoogte houden. Heeft u intussen nog andere vragen, dan kan u terecht op het nummer 016/55 02 02. Deze lijn wordt beantwoord door medewerkers van andere diensten, zodat het zorgpersoneel zich maximaal met de bewoners kan bezighouden.

NOOT: Bovenstaande informatie werd eerst bezorgd aan de familieleden van de bewoners. Om iedereen zo snel als mogelijk te bereiken verspreiden we de info ook op deze manier. Ben of ken je familieleden van een bewoner. Hier vind je de brief.


UPDATE ZATERDAG 23 JULI 12u30:

Door de brand zijn er problemen met onze telefooncentrale. De dienst toerisme, het museum en de Klinker zijn niet bereikbaar per telefoon. Op het noodnummer 016 55 02 kan je uiteraard WEL nog steeds terecht. Het is onduidelijk hoelang de problemen zullen duren. We houden jullie op de hoogte.
 

UPDATE ZATERDAG 23 JULI 11u - BERICHT VAN DE BURGEMEESTER:

Een nachtmerrie. Er zijn geen andere woorden voor wat er zich deze nacht heeft afgespeeld in WZC Sint-Rochus in Aarschot. Omstreeks 22u41 brak een zware brand uit op de tweede verdieping. Daarbij is helaas een persoon om het leven gekomen. Onze gedachten en ons medeleven zijn bij de familie en geliefden. Een persoon is nog in kritieke toestand. Ook hier is onze volle steun op zijn plaats.
 
De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Rond 1u 's nachts was de brand onder controle. Alle bewoners werden geëvacueerd. Ze werden eerst in veiligheid gebracht buiten het gebouw. Nadien is iedereen naar de Stadsfeestzaal gebracht. Dat kon alleen dankzij de uitstekende hulp van de fantastische ploeg van medewerkers van het WZC en iedereen die kon is komen helpen. Er waren ook vrijwilligers, hulpdiensten, collega's van het stadsbestuur en medewerkers van de stad om alles in goede banen te leiden.
 
Ondertussen zocht en vond Dokter Haenen van de federale gezondheidsinspectie noodopvang. De ziekenhuizen van Hasselt, Leuven en Antwerpen staan ons bij en vangen de komende dagen mensen op die zorg nodig hebben en niet bij vrienden of familie terechtkunnen. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met hun leefgroep, en samen met het personeel van de afdelingen. Omdat onze medewerkers ook zelf slachtoffer zijn, hebben we nog helpende handen nodig. We vragen daarom opnieuw hulp aan Defensie. Ze hebben ons al een keer geholpen tijdens covid, maar we hebben hen opnieuw nodig. Het moet gezegd: de steun en hulp van zowel federale, Vlaamse en lokale hulpverleners maakt dat we deze nachtmerrie tot een goed einde kunnen brengen. Je mag er niet aan denken hoe veel groter deze ramp had kunnen zijn. Er waren 162 bewoners aanwezig, samen met het verzorgend personeel. Op dit moment kan ik zeggen dat er voor hen gezorgd wordt en ze tot rust kunnen komen.
 
Mijn dank en respect gaat uit naar al wie deze nacht in de weer is geweest en dat ook de komende dagen nog zal doen. Ik ben als burgemeester dankbaar om op zo een goede collega's, medewerkers en hulpverleners te kunnen rekenen. Ik ben vannacht ogenblikkelijk uit vakantie teruggekeerd en kon vanaf de eerste minuut op een toegewijd team rekenen.
 
Ons hart ligt bij de bewoners en de medewerkers van WZC Sint-Rochus. We zullen de komende uren en dagen keihard werken om voor iedereen opnieuw een thuis te zorgen. Als het gebouw wordt vrijgegeven, kennen we de omvang van de schade en zullen we kunnen inschatten wie hoe snel terug kan naar zijn of haar kamer. Voor anderen zit er niets anders op dan andere oplossingen te vinden. WZC's in de buurt helpen ons daarbij. We houden de bewoners en de families op de hoogte en zullen ook regelmatig naar jullie terugkoppelen.
 
Over de omvang, aanleiding en oorzaken van de brand kunnen en mogen wij niks zeggen. Dat onderzoek ligt in handen van het parket. Als daar officieel nieuws is, delen we dat uiteraard mee.
 
Bedankt voor jullie begrip en medeleven,
 
Gwendolyn Rutten
Burgemeester
 

OORSPRONKELIJK BERICHT:

De hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben de situatie onder controle. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd. Momenteel is de brand onder controle. De brand eiste een zware tol: tot nu toe viel er één dodelijk slachtoffer te betreuren.
 
De bewoners van het woonzorgcentrum en de verpleegkundigen werden geëvacueerd. 11 personen werden naar het ziekenhuis overgebracht.
 
Voor meer informatie over de brand in woonzorgcentrum Sint-Rochus kan je terecht op het noodnummer 016 55 02 02.