Social media

Meewerken aan het Winterfeest?

De stad wil zoveel mogelijk Aarschottenaren betrekken bij het Winterfeest. Zo helpen er ieder jaar zo’n 90 verenigingen. Zonder hen leeft het Winterfeest niet en zou het ook niets hebben om voor te leven. Zij zetten mee activiteiten op, baten kersthutten uit en zorgen voor een dagelijkse aanvoer van nieuwe Winterfeesters. De verenigingen baten namelijk niet alleen de grote hutten uit waarop het feest steunt, maar ook de kleinere hutten die ze roterend uitbaten. Dankzij hen kan het Winterfeest elke dag weer nieuwe bezoekers aanspreken. Daarom hoopt de organisatie ook dit jaar weer op hun steun.

Wil je met je vereniging graag meewerken aan het Winterfeest en een hutje uitbaten op de Grote Markt? Of heb je interesse om deel te nemen aan bijvoorbeeld de Dierendag of de Tractorlichtstoet? Mail voor meer info naar tom@hetgasthuis.be of vul het online formulier in.