Nieuwe verkeerscirculatie binnenstad

Vanaf maandag 1 juli 2019 geldt een aangepaste verkeerscirculatie in de binnenstad. Zo wordt onder meer de rijrichting in bepaalde straten van de binnenstad aangepast.

Omdraaien rijrichting

Het meest opvallende is dat er opnieuw verkeer wordt toegelaten vanuit de richting van Leuven over de Grote Markt. Dit betekent dat de rijrichting in de Martelarenstraat wordt omgedraaid. Zo kan het verkeer komende vanuit Leuven via de Martelarenstraat langs de Grote Markt. Aan de onderzijde van de Grote Markt (aan het schuine vlak) is het enkel mogelijk om rechtsaf richting Rillaar te draaien. De linksafbeweging is niet toegestaan.

Ook in onder meer de Jozef Tielemansstraat, de Theo De Beckerstraat en de Amerstraat wordt de rijrichting omgedraaid. Check het bovenstaande plannetje en ontdek in welke andere straten de rijrichting ook wordt omgedraaid.

GPS-applicatie Waze liet ons alvast weten dat hun kaart vanaf dag één up-to-date zal zijn.

Verplicht rechtsaf in Amerstraat aan kruispunt met Pastoor Dergentlaan

Ook in de Amerstraat wordt de rijrichting omgedraaid. Aan de aansluiting van de Amerstraat met de Pastoor Dergentlaan wordt het vervolgens verplicht rechtsaf te draaien richting de rotonde op de Elisabethlaan. Zo wordt een gevaarlijke oversteekbeweging vermeden en zal het verkeer uit de Amerstraat vlotter kunnen invoegen op de Pastoor Dergentlaan.

Fietszone

Verder zorgt de stad Aarschot op 1 juli voor een primeur: in een gedeelte van de binnenstad introduceert ze een fietszone. Aarschot is één van de eerste gemeenten die een fietszone invoert. Het wettelijk kader hierrond treedt namelijk pas op 1 juli in voege.

Een fietszone is een aaneengesloten zone van fietsstraten. Binnen een fietszone is de fietser koning en de auto van ondergeschikt belang. In een fietszone of -straat is inhalen door gemotoriseerd verkeer verboden en bedraagt de maximumsnelheid 30 km per uur. Fietsers mogen er de volledige rijbaan gebruiken en het tempo bepalen. Op die manier ontmoedigt het stadsbestuur doorgaand gemotoriseerd verkeer in het stadscentrum.

Tonnage- en lengtebeperking

Verder legt het stadsbestuur een tonnagebeperking van 3,5 ton op in de volledige binnenstad. Enkel plaatselijk verkeer is toegestaan. Zo wordt de volledige binnenstad een ‘trage zone’. Daarnaast zijn de Maaldersstraat en de Jozef Tielemansstraat niet toegankelijk voor voertuigen langer dan 8 meter.

Verkeersvrij gedeelte op de Grote Markt

Paaltjes sluiten het gedeelte van de Grote Markt dat uitgeeft op de doorsteek naar parking Centrum af voor het gemotoriseerd verkeer. (Zie rood gedeelte op het plannetje bovenaan deze webpagina). Dit wordt een verkeersvrij gedeelte en zorgt voor een veilige toegang vanaf de Demervallei.

Aan de onderzijde van het schuine vlak voorziet de stad 3 kortparkeerplaatsen en 2 plaatsen voor mindervaliden.

Laad- en loszone op Grote Markt

In het verkeersvrij gedeelte blijven leveringen mogelijk door het inrichten van een laad- en loszone. Leveringen zijn hier echter niet toegestaan tijdens de start- en einduren van de scholen:

  • 7.30 - 8.30 uur
  • 15.30 - 16.45 uur
  • 11.45 - 12.30 uur (enkel op woensdag)

Meer beleving en groen op de Grote Markt

Aaneengesloten zitelementen met geïntegreerde plantenbakken zullen de rijweg op de Grote Markt afbakenen. Ook zullen ze extra zitplaatsen en rustelementen creëren en voor meer groen zorgen. Op die manier wil het stadsbestuur werk maken van een bruisend marktplein.

Omwille van verschillende administratieve procedures die doorlopen moeten worden, is de plaatsing van deze elementen na de zomer gepland. In tussentijd worden er tijdelijke elementen geplaatst.

Evaluatie en bijsturing

Waar nodig zal het stadsbestuur het circulatieplan bijsturen om dringende en noodzakelijke aanpassingen aan te brengen. Verder neemt de stad een jaar de tijd om het circulatieplan grondig te evalueren.

Vragen of opmerkingen?

mobiliteit@aarschot.be
0800 20 765

Bent u tevreden met de info op deze pagina?