Nieuwe regelgeving in Wallonië over aanschaf huisdier: wat betekent dit voor jou?

Nieuwe regelgeving in Wallonië over de aanschaf van een huisdier: wat betekent dit voor jou?

Vanaf 1 juli 2022 moet iedereen in Wallonië die een dier wil kopen, adopteren of krijgen, een vergunning kunnen voorleggen. Deze vergunning moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de Waalse koper en geldt als bewijs dat deze persoon het recht heeft om dieren te houden. Verkopers zijn verplicht om dit document op te vragen.

Wat als je in Vlaanderen woont?

 • Asielen, verkopers en kwekers in Vlaanderen moeten dit document niet opvragen, ook niet als de koper of adoptant in Wallonië woont.
   
 • Kopers die in Vlaanderen wonen en een dier willen aanschaffen in Wallonië, moeten dit document kunnen voorleggen. Ze moeten dit vooraf aanvragen en verkrijgen bij:
  Directeur Général du Service Public de Wallonie, Ressources Naturelles, Environement, Agriculture
  Avenue Prince de Liège 15
  5100 Jambes
  Mail: fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be
  Je vermeldt steeds je naam, adres en rijksregisternummer.

Meer informatie over de Waalse regelgeving

Bent u tevreden met de info op deze pagina?