Nieuwe kinderopvang starten

Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten in het kader van kinderopvang. Deze opdrachten moeten ertoe bijdragen dat er binnen de eigen gemeente voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang is.

Opportuniteitsadvies

Eén van de opdrachten is het geven van een opportuniteitsadvies in het kader van een vergunningsaanvraag wanneer een organisator wil starten met kinderopvang of uitbreiden met een aanzienlijk aantal plaatsen.

Het lokaal bestuur moet advies geven over de opportuniteit van de opvang én de organisator moet dit advies toevoegen bij de aanvraagvergunning (bij het agentschap Opgroeien). Bovendien moet de organisator in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

Het opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur moet een organisator er dus toe aanzetten om na te denken en voldoende informatie in te winnen over het feit of het opportuun is om een kinderopvang op te richten op de vooropgestelde locatie.

Elke organisator kinderopvang moet een opportuniteitsadvies aanvragen voor:

  • De opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang).
  • De verhuis van een bestaande locatie groepsopvang binnen de gemeente.
  • De uitbreiding van een bestaande locatie groepsopvang vanaf minstens 9 plaatsen.

Het document om het opportuniteitsadvies aan te vragen, kan je via het Huis van het Kind verkrijgen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?