Social media

Nachtwinkels

Wil je een nachtwinkel vestigen in Aarschot? Dan dien je een aanvraag voor een vestigingsvergunning in.

Jaarlijks moet je een aangifteformulier voor de belasting op de uitbating van een nachtwinkel invullen.

Procedure

Dien het ingevulde aanvraagformulier voor de vestigingsvergunning of het ingevulde aangifteformulier voor de jaarlijkse belasting op de uitbating van een nachtwinkel in bij de dienst Lokale Economie.

Prijs

Eenmalige vestigingsvergunning bij opening of wijziging van uitbating van een nachtwinkel: 5.000 euro.

Jaarlijkse belasting op de uitbating van een nachtwinkel: 1.000 euro.