Minder Hinder

De minderhinderadviseur tot uw dienst. Tom Buntinx en Frederik Bronckaerts staan voortaan
in voor de minderhinderaanpak en communicatie tijdens werken in de binnenstad. Zij zijn de
brug tussen de Aarschottenaar en de bouwprojecten & openbare werken in de binnenstad.
Heeft u een vraag, klacht of idee, laat het ons gerust weten en wij zorgen ervoor.

Minderhinderadviseurs Tom BUNTINX en Frederik BRONCKAERTS
011 43 38 55 - minderhinder@aarschot.be

theme-sub-title