Minder Hinder

De minderhinderadviseur tot je dienst. Thomas Holemans staat in voor de minderhinderaanpak en communicatie tijdens werken in de binnenstad. Hij is de brug tussen de Aarschottenaar en de bouwprojecten & openbare werken in de binnenstad. Heb je een vraag, klacht of idee, laat het gerust weten.

Minderhinderadviseur Thomas Holemans
minderhinder@aarschot.be