Social media

Minder Hinder

De minderhinderadviseur tot uw dienst. Tom Buntinx en Frederik Bronckaerts staan voortaan
in voor de minderhinderaanpak en communicatie tijdens werken in de binnenstad. Zij zijn de
brug tussen de Aarschottenaar en de bouwprojecten & openbare werken in de binnenstad.
Heeft u een vraag, klacht of idee, laat het ons gerust weten en wij zorgen ervoor.

Minderhinderadviseurs Tom BUNTINX en Frederik BRONCKAERTS
011 43 38 55 - minderhinder@aarschot.be

Maatregelen voor bestrijding coronavirus

Venster sluiten

De federale overheid en de stad Aarschot nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen blijven ten minste tot en met 19 april van kracht.

Meer informatie