Toegankelijkheid

De actiegroep toegankelijkheid adviseert het beleid inzake toegankelijkheid en dit in de meest ruime betekenis van het woord. We denken hierbij niet alleen aan toegankelijke infrastructuur, maar ook aan toegankelijke communicatie en dienstverlening.

Toegankelijke gemeente

Aarschot mag zich sinds 8 juni 2018 ‘Toegankelijke gemeente’ noemen. Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

Verschillende stadsdiensten hebben samen met de actiegroep toegankelijkheid hard gewerkt en het tienpuntenprogramma gerealiseerd. Maar hier stopt het natuurlijk niet. We blijven ons extra inzetten om Aarschot nog toegankelijker te maken!

Samen maken we Aarschot nog toegankelijker

Misschien heb je ideeën over hoe we Aarschot nog toegankelijker kunnen maken. Of merk je in je al dan niet directe omgeving obstakels of pijnpunten op het vlak van toegankelijkheid. Wij vernemen dit graag van jou. Met al je vragen, opmerkingen en adviezen kan je terecht bij de dienst Mobiliteit.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?