Meerjarenplan stad en OCMW

Ongeveer één jaar geleden stelde de nieuwe stadscoalitie haar beleidsvisie voor. Het voorbije jaar gingen het stadsbestuur en de diensten met dit Plan Nieuw Aarschot aan de slag. Dit resulteerde in een meerjarenplan 2020-2025 met concrete engagementen die vasthangen aan de 10 beleidsdoelstellingen.
Veiligheid is een absolute prioriteit voor het stadsbestuur. Daarom voorziet de meerjarenplanning een investeringsbudget van 1 miljoen euro extra voor de politiewerking. Daarnaast maakt de stadscoalitie in het meerjarenplan werk van een nieuwe campus voor de scholen voor buitengewoon onderwijs BLO Elzenhof en BuSO De Brug met een investering van om en bij de 20 miljoen euro. Verder voorziet de stad 2 miljoen euro per jaar aan investeringen voor weginfrastructuur. De stad koppelt daaraan de oprichting van een snelle interventiedienst die opgenomen is in het nieuwe organogram. Het stadsbestuur pakt daarnaast de strijd tegen het water aan en voorziet daarvoor heel wat extra middelen. Zo verdubbelt de stad het budget voor het ruimen van grachten, investeert ze een half miljoen in erosiebestrijdingsmaatregelen en zijn er extra middelen voorzien voor het onderhoud van de wachtbekkens. Tot slot trekt het stadsbestuur 6,75 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van de Laaksite.

In een notendop

In een eerste stap gingen het stadsbestuur en de diensten met een fijne kam door de eigen begroting in een hele uitgebreide en intensieve budgettaire oefening. En het resultaat mag gezien worden: de stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht, terwijl de belastingen niet zullen stijgen. De stad engageert zich de komende jaren om niet minder dan 67 miljoen euro te investeren. De focus ligt daarbij op de kerntaken. Het nieuwe organogram is volledig gebudgetteerd in de stadsbegroting. Tot slot maakt de stad werkt van een volledige integratie van stad en OCMW.

10 beleidsdoelstellingen 

  1. Een stad die verjongt, vergroent en koestert
  2. Een stad die onderneemt en bruist
  3. Een stad die helpt en kansen geeft
  4. Een stad die veilig, droog en proper is
  5. Een stad die een thuis is voor iedereen
  6. Een stad die beweegt en verandert
  7. Een stad met smaak, goesting en ambiance
  8. Een stad die luistert, informeert en dialogeert
  9. Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur
  10. Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt

De presentatie die je hieronder kan downloaden geeft iets meer duiding per beleidsdoelstelling.

Downloads

Bent u tevreden met de info op deze pagina?