Losse of risicostandplaats op de wekelijkse markt

Je kan als losse deelnemer terecht op de wekelijkse markt als er standplaatsen beschikbaar zijn. Deze vrije standplaatsen kunnen niet op voorhand gereserveerd worden.

Voor wie?

Marktkramers zonder een vaste standplaats op de wekelijkse markt.

Wie ?

Je moet over een leurkaart voor een werkgever beschikken. Vergeet deze zeker niet mee te nemen. Klik hier voor meer informatie over een leurkaart voor een werkgever.

Procedure

Om een losse standplaats te verkrijgen moet je aanwezig zijn op de bolling:

  • Waar? Ter hoogte van Leuvensestraat 33 - 3200 Aarschot
  • Wanneer? Donderdag tussen 7.30 en 8 uur

Na inschrijving en contante betaling krijgen losse deelnemers hun plaats om 8 uur toegewezen.

Gelieve geen auto’s of marktwagens op het marktterrein te rijden voor de toewijzing. Je kan (betalend) parkeren in de omliggende straten.

Prijs

2,90 euro per lopende meter.

Uitzonderingen

Occasionele verkopen zonder commercieel doel, zoals verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel,

Als vereniging heb je geen leurkaart nodig. Je richt minimum 3 weken vooraf een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. de marktleiding), Ten Drossaarde 1 - 3200 Aarschot of via mail aan de markt@aarschot.be.

Opgepast! Flyeren op de markt is verboden. Indien je promotie wil voeren voor je zaak of evenement dien je eveneens een schriftelijke aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen voor de aanvraag van een promostand. Van aan die stand kan je dan flyers meegeven aan voorbijgangers.

Wat meebrengen

  • Machtiging ambulante handel voor werkgever (leurkaart) + identiteitskaart werkgever. Vergeet deze zeker niet mee te nemen. Klik hier voor meer informatie over een leurkaart voor een werkgever.
  • Kopie verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s welke de uitoefening van ambulante activiteiten dekken
  • In voorkomend geval, attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie
  • In voorkomend geval, attest van keuring van de gasinstallatie

Bent u tevreden met de info op deze pagina?