Toelating voor losse standplaats op een openbare markt

Een losse standplaats op een openbare markt is een standplaats voor de marktdag zelf en onderscheidt zich van een standplaats per abonnement. De gemeente bepaalt autonoom de werkwijze voor de toewijzing van de losse standplaatsen en legt de bepalingen vast in haar gemeentelijk reglement.

Wie ?

Voor een losse standplaats op de openbare markt moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Je hebt een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
  Uitzondering: voor occasionele verkopen met niet-commercieel karakter is geen machtiging vereist.
 • Je hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Je hebt, als je voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .
 • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken.┬áJe vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

De toelating is geldig voor de duur van de marktdag.

Procedure

De losse standplaats wordt toegewezen op de marktdag zelf als er standplaatsen beschikbaar zijn. Deze vrije standplaatsen kunnen niet op voorhand gereserveerd worden.

Om een losse standplaats te verkrijgen moet je aanwezig zijn op de bolling:

 • Waar? Ter hoogte van Leuvensestraat 33 - 3200 Aarschot
 • Wanneer? Donderdag tussen 7.30 en 8 uur

Na inschrijving en contante betaling krijgen losse deelnemers hun plaats om 8 uur toegewezen.

Gelieve geen auto’s of marktwagens op het marktterrein te rijden voor de toewijzing. Je kan (betalend) parkeren in de omliggende straten.

Documenten

Volgende documenten worden gecontroleerd bij de inschrijving:

 • een kopie van een machtiging als werkgever
 • een kopie van je eID
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Prijs

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de losse standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting-/retributiereglement.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;
 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;
 • Gemeentelijk reglement

Uitzonderingen

Occasionele verkopen zonder commercieel doel, zoals verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel,

Als vereniging heb je geen leurkaart nodig. Je richt minimum 3 weken vooraf een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. de marktleiding), Ten Drossaarde 1 - 3200 Aarschot of via mail aan de markt@aarschot.be.

Opgepast! Flyeren op de markt is verboden. Indien je promotie wil voeren voor je zaak of evenement dien je eveneens een schriftelijke aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen voor de aanvraag van een promostand. Van aan die stand kan je dan flyers meegeven aan geïnteresseerden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?