Klokkenluidersregeling

Hier vind je de procedure voor klokkenluiders die in een werkcontext inbreuken bij het lokaal bestuur Aarschot vaststellen en die inbreuken willen melden. 

Voor wie?

Klokkenluiders zijn personen die in een werkcontext inbreuken bij het lokaal bestuur Aarschot vaststellen en die inbreuken willen melden. Het gaat hierbij om:

  • personeelsleden van de stad of het OCMW Aarschot.
  • externen die een werkrelatie hebben met de stad of het OCMW Aarschot zoals vrijwilligers, consultants, leveranciers, sollicitanten, ex-werknemers, ...

Hieronder kan je de bijhorende procedure downloaden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?