Kinderopvang

Kinderopvangboekje

Het kinderopvangboekje van Huis van het Kind vind je zowel het opvangaanbod van 0 tot 3 jaar als het opvangaanbod voor 3 tot 12 jaar.

Klik hier voor het kinderopvangboekje.

Gezinsopvang

Een gezinsopvang is een kleinschalige opvang met meestal één kinderbegeleider. Vroeger werd dit ‘onthaalmoeder’ genoemd. De gezinsopvang streeft ernaar om gemiddeld vier kinderen op te vangen. Op piekmomenten kunnen dat er meer zijn. Dit aantal ligt vast op de vergunning van de opvang en is nooit meer dan acht. De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning van de kinderbegeleider, maar kan ook op een andere locatie plaatsvinden zoals in een schoolgebouw.

Gezinsopvang (vrije prijs)

De Lieve Beesjes
Buikpoelstraat 1A
3201 Langdorp
0495 26 63 72
info@lievebeesjes.be
Organisator: Schellens Ann

Gezinsopvang (inkomenstarief)

De dienst Onthaalouders Ferm Kinderopvang ondersteunt een 20-tal onthaalouders in Groot-Aarschot. Daarvan werken een 10-tal in gezinsopvang en een 10-tal in groepsopvang. Een onthaalouder aangesloten bij een dienst van Ferm Kinderopvang vangt kinderen bij hem of haar thuis op. De dienst selecteert, begeleidt, bewaakt de kwaliteit van de onthaalouders en brengt je met hen in contact. De werking van de dienst voldoet aan wettelijke voorwaarden en is erkend door Kind en Gezin. De prijs is wettelijk geregeld en houdt rekening met je inkomen. Een aangesloten onthaalouder mag gemiddeld nooit meer dan 4 kinderen voltijds opvangen (de eigen kleine kinderen meegeteld) en er mogen maximaal 8 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn. Voor opvang bij een onthaalouder, aangesloten bij Ferm Kinderopvang neem je contact op met:

Ferm Kinderopvang DVO Aarschot
Bogaardenlaan 8
3200 Aarschot
dvo.aarschot@samenferm.be
www.samenferm.be

Indien u een plaats wil aanvragen, dient u contact op te nemen via de Infolijn van Ferm Kinderopvang op het nummer 070/24.60.41

Groepsopvang

Een groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders. Vroeger werd dit een ‘kinderdagverblijf’ genoemd. Groepsopvang start vanaf minimaal 9 opvangplaatsen. Dit betekent dat er minimaal 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn. De kinderen worden opgevangen in een leefgroep van tussen maximaal 12 en 18 kinderen, afhankelijk van de oppervlakte van het huis. Elke begeleider heeft maximaal 9 kindjes. Tijdens de rustmomenten kunnen er tijdelijk minder begeleiders aanwezig zijn. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw.

Groepsopvang (inkomenstarief)

Boogaerts Fin en Oostens Jo
Liersesteenweg 83
3200 Aarschot
070 24 60 41
dvo.aarschot@samenferm.be
Organisator: Ferm Kinderopvang

Ferm Kinderopvang KDV Aarschot
Langdorpsesteenweg 129
3200 Aarschot
070 24 60 41
kdv.aarschot@samenferm.be
Organisator: Ferm Kinderopvang

Ferm Kinderopvang DVO Aarschot centrum
Bogaardenlaan 8
3200 Aarschot
070 24 60 41
kdv.aarschotcentrum@samenferm.be
Organisator: Ferm Kinderopvang

Tante en Nonkel
Roth 6
3202 Rillaar
070 24 60 41
dvo.aarschot@samenferm.be
Organisator: Ferm Kinderopvang

Ukkepuk Ourodenberg
Herseltsesteenweg 221
3200 Aarschot
016 56 16 99
info@ukkepuk-aarschot.be

Winnie Kids
Kapitein Gilsonplein 5
3200 Aarschot
0475 31 05 53
winnie.kids@hotmail.com

Baobab
Diestsesteenweg 694
3202 Rillaar
070 24 60 41
dvo.aarschot@samenferm.be
Organisator: Ferm Kinderopvang

De Mini's
Diestsesteenweg 466
3202 Rillaar
070 24 60 41
dvo.aarschot@samenferm.be
Organisator: Ferm Kinderopvang

Krokifant
Tienbunder 1a
3202 Rillaar
070 24 60 41
dvo.aarschot@samenferm.be
Organisator: Ferm Kinderopvang

Groepsopvang (vrije prijs)

Kinderdagverblijf Piccolini
Herseltsesteenweg 269
3200 Aarschot
016 88 78 89
verantwoordelijke@kdvpiccolini.be

Voor wie?

Dagopvang voor kindjes van 0 tot 2,5 jaar.

Prijs

Vrije prijs of inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen).

Inkomenstarief

Vaak wordt een prijs gevraagd op basis van je inkomen: het inkomenstarief. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig dat je zelf online of met hulp van je opvangverantwoordelijke kan aanvragen. Bezorg je attest inkomenstarief voor de eerste opvangdag aan je opvang.

Opvang met vrije prijs

In sommige opvangvoorzieningen bepaalt de opvang zelf welke prijs gevraagd wordt. Niet alle kosten zijn in de prijs inbegrepen. Deze informatie wordt meegegeven als je contact opneemt met de opvanglocatie.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?