Social media

Kinderopvang

Gezinsopvang

Een gezinsopvang is een kleinschalige opvang met meestal één kinderbegeleider. Vroeger werd dit ‘onthaalmoeder’ genoemd. De gezinsopvang streeft ernaar om gemiddeld vier kinderen op te vangen. Op piekmomenten kunnen dat er meer zijn. Dit aantal ligt vast op de vergunning van de opvang en is nooit meer dan acht. De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning van de kinderbegeleider, maar kan ook op een andere locatie plaatsvinden zoals in een schoolgebouw.

Gezinsopvang (vrije prijs)

De Lieve Beesjes
Buikpoelstraat 1 bus A
3201 Langdorp
0495 26 63 72
info@lievebeesjes.be
Organisator: Schellens Ann

Gezinsopvang (inkomenstarief)

De dienst Onthaalouders Landelijke Kinderopvang Aarschot ondersteunt een 30-tal onthaalouders in Groot-Aarschot. Een onthaalouder aangesloten bij een dienst van Landelijke Kinderopvang vangt kinderen bij hem of haar thuis op. De dienst selecteert, begeleidt, bewaakt de kwaliteit van de onthaalouders en brengt je met hen in contact. De werking van de dienst voldoet aan wettelijke voorwaarden en is erkend door Kind en Gezin. De prijs is wettelijk geregeld en houdt rekening met je inkomen. Een aangesloten onthaalouder mag gemiddeld nooit meer dan 4 kinderen voltijds opvangen (de eigen kleine kinderen meegeteld) en er mogen maximum 8 kinderen gelijktijdig aanwezig zijn. Voor opvang bij een onthaalouder, aangesloten bij Landelijke Kinderopvang vzw neem je contact op met:

Landelijke kinderopvang vzw
Bogaardenlaan 8
3200 Aarschot
070 24 60 41
LKOaarschot@landelijkekinderopvang.be
www.landelijkekinderopvang.be

Groepsopvang

Een groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders. Vroeger werd dit een ‘kinderdagverblijf’ genoemd. Groepsopvang start vanaf minimaal 9 opvangplaatsen. Dit betekent dat er minimaal 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn. De kinderen worden opgevangen in een leefgroep van maximaal 18 kinderen. Elke begeleider heeft maximaal 9 kindjes. Tijdens de rustmomenten kunnen er tijdelijk minder begeleiders aanwezig zijn. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw.

Groepsopvang (inkomenstarief)

Boogaerts Fin en Oostens Jo
Liersesteenweg 83
3200 Aarschot
0478 84 31 70
LKOAarschot@LandelijkeKinderopvang.be
Organisator: Landelijke Kinderopvang

De Trapperkes
Langdorpsesteenweg 129
3200 Aarschot
016 49 97 50
trapperkes@landelijkekinderopvang.be
Organisator: Landelijke Kinderopvang

Stekelbees Aarschot
Bogaardenlaan 8
3200 Aarschot
070 24 60 41
lkdvaarschot@landelijkekinderopvang.be
Organisator: Landelijke Kinderopvang

Tante en Nonkel
Roth 6
3202 Rillaar
070 24 60 41
LKOaarschot@LandelijkeKinderopvang.be
Organisator: Landelijke Kinderopvang

Ukkepuk Ourodenberg
Herseltsesteenweg 221
3200 Aarschot
016 56 16 99
info@ukkepuk-aarschot.be

Winnie Kid's
Kapitein Gilsonplein 5
3200 Aarschot
0475 31 05 53
winnie.kids@hotmail.com

Groepsopvang (vrije prijs)

Kinderdagverblijf Piccolini
Herseltsesteenweg 269
3200 Aarschot
016 88 78 89
verantwoordelijke@kdvpiccolini.be

Voor wie?

Dagopvang voor kindjes van 0 tot 2,5 jaar.

Prijs

Vrije prijs of inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen).

Inkomenstarief

Vaak wordt een prijs gevraagd op basis van je inkomen: het inkomenstarief. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig dat je zelf online of met hulp van je opvangverantwoordelijke kan aanvragen. Bezorg je attest inkomenstarief voor de eerste opvangdag aan je opvang.

Opvang met vrije prijs

In sommige opvangvoorzieningen bepaalt de opvang zelf welke prijs gevraagd wordt. Niet alle kosten zijn in de prijs inbegrepen. Deze informatie wordt meegegeven als je contact opneemt met de opvanglocatie.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?