Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2023 werken we met een nieuw inschrijvingssysteem voor kinderopvang:

Opvang Vlaanderen

Dit nieuwe digitale inschrijvingsplatform biedt een handig overzicht van alle opvanginitiatieven. Bovendien kunnen ouders in vier stappen al hun aanvragen bundelen in hun account van Opvang Vlaanderen:

  1. Profiel aanmaken
  2. Kinderopvang zoeken
  3. Aanvraag indienen
  4. Aanvraag opvolgen

Dankzij dit nieuwe systeem zal de zoektocht naar kinderopvang een pak eenvoudiger verlopen. In slechts enkele muisklikken doe je onbeperkt aanvragen bij opvanglocaties in je buurt. Via een handig overzichtsscherm volg je vlot al je aanvragen op.

Tips

  • Start je zoektocht naar kinderopvang al in de eerste weken van je zwangerschap.
  • Gezien er vaak een tekort is, doe je bij voorkeur meerdere aanvragen.

Gezins- of groepsopvang?

Een gezinsopvang is een kleinschalige opvang met meestal één kinderbegeleider. Vroeger werd dit ‘onthaalmoeder’ genoemd. De gezinsopvang streeft ernaar om gemiddeld vier kinderen op te vangen. Op piekmomenten kunnen dat er meer zijn. Dit aantal ligt vast op de vergunning van de opvang en is nooit meer dan acht. De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning van de kinderbegeleider, maar kan ook op een andere locatie plaatsvinden zoals in een schoolgebouw.

Een groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders. Vroeger werd dit een ‘kinderdagverblijf’ genoemd. Groepsopvang start vanaf minimaal 9 opvangplaatsen. Dit betekent dat er minimaal 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn. De kinderen worden opgevangen in een leefgroep van tussen maximaal 12 en 18 kinderen, afhankelijk van de oppervlakte van het huis. Elke begeleider heeft maximaal 9 kindjes. Tijdens de rustmomenten kunnen er tijdelijk minder begeleiders aanwezig zijn. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw.

Inkomenstarief of vrije prijs?

Vaak wordt een prijs gevraagd op basis van je inkomen: het inkomenstarief. Je hebt hiervoor een attest inkomenstarief nodig dat je zelf online of met hulp van je opvangverantwoordelijke kan aanvragen. Bezorg je attest inkomenstarief voor de eerste opvangdag aan je opvang.

In sommige opvangvoorzieningen bepaalt de opvang zelf welke prijs gevraagd wordt: een vrije prijs dus. Niet alle kosten zijn in de prijs inbegrepen. Deze informatie wordt meegegeven als je contact opneemt met de opvanglocatie.

Verminderd tarief

Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, kunnen aan een goedkoper tarief gebruikmaken van kinderopvang, maar enkel bij opvanginitiatieven die werken met het inkomenstarief.

Opgelet! Dit verminderd tarief wordt enkel toegekend na een financieel onderzoek door het OCMW en als blijkt dat het inkomenstarief van Kind en Gezin niet voldoende is. Heb jij een vraag over het verminderd tarief kinderopvang of denk je hier recht op te hebben? Neem dan contact op met de Sociale Dienst van het OCMW (Bekaflaan 31A, 3200 Aarschot): 016 55 07 09 - sociaalhuis@ocmw-aarschot.be.

Kinderopvangboekje

In het kinderopvangboekje van Huis van het Kind krijg je nog meer informatie over kinderopvang en vind je zowel het opvangaanbod van 0 tot 3 jaar als het opvangaanbod voor 3 tot 12 jaar.

Klik hier voor het kinderopvangboekje.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?