Publieke inspraak over het plan-MER voor het zevende Mestactieplan

Gepubliceerd op maandag 1 juli 2024
Publieke inspraak over MAP 7 van 5 juli tot 2 september 2024.

Wat is MAP 7? 

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen voedingstoffenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Dit plan heeft tot doel de voedingstoffenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Op deze manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen.

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. 

Wanneer kan je de nota inkijken?

Je kan van 5/07/2024 tot en met 2/09/2024 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en dienen daarom opnieuw of aangepast ingediend te worden.

Waar kan je de nota inkijken?

Je kan de nota downloaden via de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of via de website van de VLM (https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/2024_Publieke-inspraak-kennisgeving-plan-MER-MAP7.aspx) of inkijken op het stadhuis en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Hoe kan je jouw opmerkingen bezorgen?

Via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). Je kan je opmerkingen ook afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres. 

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel je naar het gratis nummer 1700.

Meer informatie vind je in het document hieronder.