Inname van openbaar domein

In functie van een verhuis, bouwwerken of andere werken kan je een aanvraag indienen voor de inname van openbaar domein op gemeentewegen.

Opgelet: heeft je aanvraag tot inname van het openbaar domein betrekking op een gewestweg, dan bezorgt de stad Aarschot je aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV). AWV verleent enkel een vergunning op voorwaarde dat het stadsbestuur eveneens een vergunning verleent. Bijgevolg is het noodzakelijk om de aanvraag tijdig in te dienen.

Procedure

Online aanvraag

Klik op de bovenstaande knop om online een aanvraag in te dienen voor een inname van openbaar domein.

Vervolgens doorloop je het stappenplan. De velden waar een rood sterretje bij staat zijn verplicht in te vullen. Vind je niet meteen je weg in het digitale aanvraagformulier? Bekijk dan het onderstaande stappenplan of het instructiefilmpje.

Stappenplan digitale aanvraag

 1. Algemeen
  Kies een type inname en vul alle gegevens over dit type inname in.
 2. Periode
  Selecteer de start- en einddatum van de inname. Hier kan je zien hoe lang op voorhand je de aanvraag moet indienen.
 3. Locatie
  Geef het (dichtstbijzijnde) adres van de inname en schets de inname op het openbaar domein op de aangegeven kaart. Je kan op de kaart inzoomen en gebruikmaken van de verschillende iconen om de inname aan te duiden. Als er conflicten ontstaan met geplande innames, zie je dit onder de kaart. Duid indien nodig een andere locatie aan of neem contact op met de dienst Mobiliteit. Ten slotte vul je de details in over de hinder van de inname.
 4. Contact
  Hier vul je je persoonlijke gegevens in. Indien de verantwoordelijke van de signalisatie, de opdrachtgever en de verantwoordelijke aannemer niet dezelfde persoon zijn als de aanvrager, vul je ook daarvan de gegevens in.
 5. Bevestiging
  Tot slot moet je akkoord gaan met de algemene voorwaarden en geef je toestemming om je contactinformatie te delen. Dan druk je op verzenden en vervolgens krijg je een bevestigingsmail op het ingegeven mailadres.

Nadat je bovenstaand stappenplan hebt doorlopen zal je aanvraag behandeld worden door de stad Aarschot. Indien de aanvraag goedgekeurd werd, ontvang je een uitnodiging tot betaling via e-mail. In deze uitnodiging kan je een link vinden om op meerdere manieren te betalen. Je kan onder andere via een directe betaling maar ook via een overschrijving of andere applicaties de betaling afhandelen. Houd de mail met de uitnodiging tot betaling zeker bij want deze dient als factuur. Na betaling ontvang je een laatste mail met daarin een link om de nodige documenten voor de vergunning te downloaden.

Je kan de status van je aanvraag volgen op Mijn Eaglebe Portaal. Neem gerust contact op met de dienst Mobiliteit indien er iets niet duidelijk is.

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan kan variëren, afhankelijk van de inname. Bij de meeste innames door particulieren is een van de volgende inrichtingsplannen van toepassing. Een signalisatie- of stratenplan is meestal niet nodig.

 • Als er parkeerplaatsen ingenomen worden, is een eenvoudige foto met aanduiding van de parkeerplaatsen nodig. Dit mag ook een screenshot van Google Streetview zijn. Een schets is ook mogelijk, maar dan moet deze gedetailleerd genoeg zijn. De dienst moet kunnen zien waar ze het parkeerverbod moeten plaatsen.
 • Als de rijbaan ingenomen wordt, geldt hetzelfde als bij de inname van parkeerplaatsen. Het inrichtingsplan is een schets, foto of screenshot met aanduidingen waar de signalisatie (verkeersborden) geplaatst worden.
 • Bij grotere innames voeg je ook een signalisatie- of stratenplan toe, bijvoorbeeld voor een werfzone, langdurige inname op de rijbaan of een inname met omleiding. Dit plan wordt meestal door een aannemer opgemaakt die ervaring heeft met zo'n plannen. Zo kunnen de stadsdiensten bepalen of de signalisatie overeenstemt met de wegcode. De stadsdiensten kunnen eventueel verdere signalisatie opleggen.

Aanvraagtermijnen

 • Uiterlijk 20 werkdagen (4 weken) voorafgaand aan grote werken met ingrijpende of langdurige wegomleggingen.
 • Uiterlijk 10 werkdagen (2 weken) voorafgaand aan werken met beperkte hinder of zonder wegomlegging.

Prijs

Inname van openbaar domein in functie van een verhuis is gratis. Voor alle andere situaties geldt de volgende berekening: het aantal m² x het aantal dagen x 0,60 euro, maar met een minimum van 83,70 euro.

Afhandeling

Na de goedkeuring van je aanvraag, ontvang je een betalingsuitnodiging. Vervolgens ontvang je je vergunning digitaal.

Regelgeving

Let wel: hou bij de inname van het openbaar domein rekening met het werfcharter. Dit charter is van toepassing op elke hinderlijke inname van het openbaar domein in de buurt van scholen en op drukke schoolroutes.

Om een optimaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving te garanderen tijdens bouw- en wegenwerken hebben de stad Aarschot, Bouwunie, de Confederatie Bouw en FEMA - de Beroepsvereniging van de Bouwhandelaar - dit werfcharter afgesloten. Je kan het onderaan deze pagina downloaden, samen met de fietsroutes in functie van de Aarschotse scholen.

Meer info

Het reglement rond de inname van openbaar domein is een onderdeel van het politiereglement. Hieronder kan je het politiereglement downloaden. Je vindt er ook het werfcharter en de fietsroutes in functie van de Aarschotse scholen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?