Inname van openbaar domein

In functie van een verhuizing, bouwwerken of andere werken kan je een aanvraag indienen voor de inname van openbaar domein op gemeentewegen.

Heeft je aanvraag tot inname van het openbaar domein betrekking op een gewestweg, dan bezorgt de stad Aarschot je aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV). AWV verleent enkel een vergunning op voorwaarde dat het stadsbestuur eveneens een vergunning verleent. Bijgevolg is het noodzakelijk om de aanvraag tijdig in te dienen.

Procedure

Dien je aanvraag in aan de infobalie van het stadhuis. Mail het aanvraagformulier hieronder naar info@aarschot.be of geef het formulier af aan het onthaal. Voeg ook een inrichtingsplan en signalisatie- of stratenplan toe. Zo kunnen de stadsdiensten bekijken en doorgeven welke signalisatie nodig is. De stadsdiensten kunnen enkel borden voor een parkeerverbod voorzien.

Het inrichtingsplan kan variëren, afhankelijk van de inname. Bij de meeste innames door particulieren is een van de volgende inrichtingsplannen van toepassing. Een signalisatie- of stratenplan is meestal niet nodig:

  • Als er parkeerplaatsen ingenomen worden, is een simpele foto met aanduiding van de parkeerplaatsen nodig. Dit mag ook een screenshot zijn van Google Streetview. Een schets is ook mogelijk, maar dan moet deze gedetailleerd genoeg zijn. De dienst moet kunnen zien waar ze het parkeerverbod moeten plaatsen.
  • Als de rijbaan ingenomen wordt, geldt hetzelfde als bij de inname van parkeerplaatsen. Het inrichtingsplan is een schets, foto of screenshot met aanduidingen waar de signalisatie (verkeersborden) geplaatst worden.

Bij grotere innames voeg je ook een signalisatie- of stratenplan toe, bijvoorbeeld voor een werfzone, langdurige inname op de rijbaan of een inname met omleiding. Dit plan wordt meestal door een aannemer opgemaakt die ervaring heeft met zo'n plannen. Zo kunnen de stadsdiensten bepalen of de signalisatie overeenstemt met de wegcode. De stadsdiensten kunnen eventueel verdere signalisatie opleggen.

Gelieve rekening te houden met de volgende termijnen:

  • 4 weken voorafgaand aan grote werken met ingrijpende of langdurige wegomleggingen.
  • 3 weken voorafgaand aan andere werken met beperkte of zonder wegomlegging.

Prijs

Inname van openbaar domein in functie van een verhuizing is gratis. Voor alle andere situaties geldt de volgende berekening: het aantal m² x het aantal dagen x 0,40 euro, maar met een minimum van 65,30 euro.

Afhandeling

Op basis van je aanvraag maakt de stad Aarschot een besluit op. Vervolgens verstuurt de infobalie van het stadhuis je een factuur en de vergunning.

Wat meebrengen

  • Een plan met de juiste afmetingen van de inplanting van de werken.
  • De juiste gegevens van de firma die de werken gaat uitvoeren.

Meer info

Het reglement rond de inname van openbaar domein is terug te vinden in het politiereglement. Je kan dit downloaden onderaan de pagina.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?