Social media

Inname van openbaar domein

In functie van een verhuis, bouwwerken of andere werken kan je een aanvraag indienen voor de inname van openbaar domein op gemeentewegen.

Heeft je aanvraag tot inname van het openbaar domein betrekking op een gewestweg, dan bezorgt de politie je aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV). AWV verleent enkel een vergunning op voorwaarde dat het stadsbestuur eveneens een vergunning verleent. Bijgevolg is het noodzakelijk om de aanvraag tijdig in te dienen.

Procedure

Dien je aanvraag in bij de politiezone Aarschot. Dit doe je aan de hand van het aanvraagformulier. Voeg ook een inrichtingsplan en signalisatie- of stratenplan toe.

Gelieve rekening te houden met de volgende termijnen:

  • 4 weken voorafgaand aan grote werken met ingrijpende of langdurige wegomleggingen.
  • 1 week voorafgaand aan andere werken met beperkte wegomlegging.
  • 3 werkdagen voorafgaand aan kleine werken zonder wegomlegging.

Prijs

Inname van openbaar domein in functie van een verhuis is gratis. Voor alle andere situaties geldt de volgende berekening: het aantal m² x het aantal dagen x 0,40 euro, maar met een minimum van 63,40 euro.

Afhandeling

Op basis van je aanvraag stelt de politiezone Aarschot een besluit op. Vervolgens verstuurt de infobalie van het stadhuis je een factuur en de vergunning.

Wat meebrengen

  • Een plan met de juiste afmetingen van de inplanting van de werken.
  • De juiste gegevens van de firma die de werken gaat uitvoeren.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?