Social media

Inhuldiging Vredesbeiaard met Klokkenparade

Op zondag 11 november zal voor het eerst in meer dan vier eeuwen opnieuw een beiaard in Aarschot weerklinken. 440 jaar nadat de Aarschotse beiaard tijdens de tachtigjarige oorlog werd vernietigd, wordt hij opnieuw opgebouwd. Ditmaal in het teken van de vrede!

De Aarschotse beiaard is een vredesbeiaard die symbool staat voor het oorlogsverleden van de stad en de uiteindelijke overwinning van de vrede. De namen van de Aarschotse burgerslachtoffers werden in de beiaard gegraveerd, net als meertalige vredesboodschappen en een haiku van Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad.

De beiaard zal op geregelde tijdstippen bespeeld worden. Op verscheidene luisterplaatsen in het stadscentrum zal je kunnen genieten van de beiaardconcerten. De toeristische dienst biedt de mogelijkheid tot begeleide bezoeken aan de beiaard en de O.L.V.-Kerk.

Op de dag van de inhuldiging trekt een grote klokkenparade door de stad. Verschillende praalwagens, fanfares, trommelkorpsen, figuranten en de stadsreus stappen door het Aarschotse centrum. Tientallen verenigingen werken hiervoor samen om zo de nieuwe beiaard feestelijk in te huldigen. Beleef de parade mee vanop de eerste rij in de Aarschotse straten.

 

Klokkenparade
Zondag 11 november om 13.30 uur.

Inhuldiging Vredesbeiaard met ocncert door Jo Haazen
Zondag 11 november om 16 uur aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk

Oproep
Wil je meewerken aan de optocht? Neem dan contact op met Kris Vuerinckx op het nummer 016 63 02 80 of via kris.vuerinckx@aarschot.be