Info over het coronavirus

Algemene vragen over corona?

Heb je zelf geen klacht, maar wel een vraag over corona? Bel dan niet naar je huisarts, maar naar het infonummer 0800 14 689.

De meest recente informatie over het coronavirus vind je op: www.info-coronavirus.be/nl

Je vindt op deze website ook een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden: www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
  • Voor vragen over economie: 0800/120.33

Hoe bescherm ik me tegen virussen?

De basishygiënemaatregelen gelden nog steeds, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg telefonisch je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

7 tips

  1. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo'n 40 à 60 seconden per wasbeurt

  2. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak

  3. Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog

  4. Blijf thuis als je ziek bent

  5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen

  6. Vermijd handen geven

  7. Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn

Wie zijn de risicogroepen?

Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als risicogroepen. Zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes (diabetes, hart-, long- of nieraandoeningen) en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is. 

Meer info?

www.info-coronavirus.be

Bent u tevreden met de info op deze pagina?