Heropstartpremie en schadepremie voor socio-culturele verenigingen

De langdurige coronacrisis heeft een zware impact op het lokale verenigingsleven. De werking en de activiteiten van de meesten liggen momenteel volledig stil. Met de vaccinatiecampagne hebben we eindelijk perspectief op een heropstart. Daarom wil de stad Aarschot haar lokale socio-culturele verenigingen financieel ondersteunen, zodat ze met zekerheid kunnen heropstarten wanneer dat mogelijk is. Je kan een aanvraag voor een premie indienen tot 31 maart 2021.

Steunmaatregelen voor verenigingen

Sinds de eerste lockdown hebben de verenigingen jammer genoeg enorme schade geleden onder de coronacrisis. De stad wil voorkomen dat ze hun werking en activiteiten voorgoed stopzetten, want ze zijn belangrijk voor de levendigheid van Aarschot. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het Aarschots DNA. We moedigen hen aan om herop te starten. Daarom voorzien we verschillende steunmaatregelen.

Heropstartpremie en schadepremie

Er zijn twee verschillende subsidies specifiek voor socio-culturele verenigingen: een heropstartpremie en een schadepremie. De gemeenteraad keurde het reglement voor deze premies goed op 11 februari. Je kan dit reglement hier raadplegen. Het stadsbestuur hoopt dat de verenigingen met deze steun een duurzaam herstel van hun basiswerking kunnen realiseren.

  • De heropstartpremie bedraagt 200 euro. De verenigingen kunnen dit bedrag gebruiken voor de heropstart van hun activiteiten en werking, wanneer dat mogelijk is.
  • De schadepremie varieert tussen 500 en 5.000 euro. De grootte van de premie wordt berekend op basis van de schade die meetbaar, tastbaar en aantoonbaar is.

Premie aanvragen

Online aanvragen

Elke socio-culturele vereniging kan tot 31 maart 2021 een heropstartpremie en/of schadepremie aanvragen. Hoe doe je dat?

  • Je vult het online aanvraagformulier in en uploadt alle nodige documenten op onze website.
  • Je verstuurt het ingevulde aanvraagformulier en alle nodige documenten via e-mail naar cultuurcoördinatie@aarschot.be.

Je kan alle nodige documenten onderaan deze pagina downloaden. Welke documenten hebben we allemaal nodig? Je moet de standaarddocumenten gebruiken die je op deze pagina kan downloaden, anders is de aanvraag ongeldig.

Bewijsstukken voor schadepremie

Vraag je een schadepremie aan? Een deel van de geleden schade is meetbaar, tastbaar en aantoonbaar. Op basis van de aantoonbare geleden schade berekent de stad de schadepremie. Daarom bezorg je ons bewijsstukken en betalingsbewijzen die de schade aantonen. We houden rekening met de geleden schade vanaf 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Voorbeelden van kosten en bijhorende bewijsstukken:

  • Doorlopende kosten aan niet-gemeentelijke accommodatie (infrastructuur): energiegebonden kosten, huurkosten, leningen, onderhoudswerken die op regelmatige basis terugkomen…
  • Kosten aan engagementen, die afgelast werden omwille van de coronacrisis.

Ben je niet zeker welke documenten allemaal gelden als bewijsstukken? Neem contact op met de dienst Cultuur via cultuurcoördinatie@aarschot.be of via 016 63 02 80.

Meer steunmaatregelen voor verenigingen

Op zoek naar meer financiële middelen? Verenigingen kunnen een renteloze lening aangaan bij de stad Aarschot. Wil je je engageren om onze trage wegen te onderhouden? Verenigingen kunnen een subsidie ontvangen als ze ambassadeur zijn voor trage wegen. Als de nodige versoepelingen doorgevoerd zijn zal de stad ook extra ondersteuning bieden in de vorm van draaiboeken en nieuw materiaal in de uitleendienst. Meer informatie hierover volgt later.

Welke verenigingen zijn er in Aarschot? Neem een kijkje op www.talentenbank.be.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?