Herinrichting stadspark

Gepubliceerd op maandag 24 juni 2024
Ons stadspark krijgt een upgrade! De belangrijkste groene plek van onze binnenstad verdient meer en nieuwe aandacht.

Om een hoge ontwerpkwaliteit voor de herinrichting te garanderen, schreven we eind vorig jaar - samen met het Team van de Vlaamse Bouwmeester - een ontwerpwedstrijd uit. De jury koos voor het conceptvoorstel van OVERLANT landschapsarchitecten. Het studieteam gaat nu van start met het ontwerpproces en binnenkort zijn de Aarschottenaren aan zet! 

Klaarstomen voor de toekomst 

Met een vernieuwing en uitbreiding van het stadspark willen we de belevingswaarde van het centrum vergroten. Dit project zal ook helpen om onze stad klaar te stomen voor de toekomst. Een toekomst waarin we veel veranderingen moeten opvangen. Denk maar aan een stijgend bevolkingscijfer en een veranderend klimaat met te veel aan water of net te weinig, met droogte tot gevolg en zomers met veel hittestress in de stad. Als we de groene ruimtes aan de Demer gepast inrichten en met elkaar verbinden, dan kunnen ze het centrum beter wapenen tegen klimaatveranderingen, de leefbaarheid van onze groeiende stad waarborgen en er mee voor zorgen dat we ons aangenaam en veilig te voet of met de fiets kunnen verplaatsen. 

Een groen-blauw netwerk dat verbindt 

De visie van OVERLANT sluit sterk aan bij wat onze stad nodig heeft: een verbindend groen-blauw netwerk met de Demer als centrale drager en het vernieuwd stadspark als orgelpunt. Een ontwerp dat inzet op duurzame systemen en tegelijk spreekt vanuit de beleving en de behoeften van de huidige en toekomstige gebruikers. 

Ontwerpfases 

Het ontwerpproces verloopt in verschillende fases. Tijdens de eerste fase analyseren we het gebied grondig en verzamelen we ideeën. In de tweede fase werken we op grotere schaal met een overkoepelend toekomstplan, om te eindigen met een concreet inrichtingsplan voor een groter en vernieuwd stadspark. 

Laat van je horen! 

Vanaf de start van het project willen we jullie, Aarschottenaren, betrekken. De input van inwoners, scholen, gebruikers… is nodig om de ontwerpers te voeden. Laat daarom je stem horen. Eind augustus en begin september plannen we enkele participatiemomenten in en rond het stadspark. Houd onze Facebookpagina en website in de gaten voor de concrete data. Kom zeker langs om ons je weetjes, wensen en eigen ideeën te vertellen.