Social media

Herinrichting kruispunt Steenweg op Sint-Joris-Winge en Jennekensstraat

Op 5 maart start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van het kruispunt. In opdracht van de gemeente Holsbeek en de stad Aarschot zal de aannemer tegelijkertijd de Jennekensstraat heraanleggen.

Vernieuwingen

Automobilisten die vandaag van Aarschot komen en de Jennekensstraat willen inrijden, maken vandaag een terugkeerbeweging ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E314. Dat houdt risico’s in voor de verkeersveiligheid en daarom wordt de aansluiting van de Jennekensstraat in het nieuwe ontwerp als het ware “verschoven” zodat ze recht tegenover de op- en afrit van de E314 komt te liggen. Zo kunnen we de Jennekensstraat inschakelen in het lichtengeregeld kruispunt en wordt de verkeerssituatie veel veiliger.

De situatie voor de fietsers wordt ook veiliger na de herinrichting. Zij krijgen op het kruispunt veilige oversteekplaatsen en ook de fietspaden op het kruispunt worden vernieuwd.

In opdracht van de gemeente Holsbeek en de stad Aarschot wordt ook de Jennekensstraat heraangelegd, tot aan het kruispunt met de Dubbeekstraat. Daarbij wordt ook de toegang naar het crematorium verbeterd.

Verkeerssituatie tijdens de werken

Wegen en Verkeer, de gemeente Holsbeek en de stad Aarschot doen er alles aan opdat de weggebruikers tijdens de werken zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Op de gewestweg blijven alle rijrichtingen mogelijk, maar er zullen rijstroken afgesloten worden. Concreet zal er op bepaalde plaatsen waar er in normale toestand twee rijstroken beschikbaar zijn, tijdelijk maar één rijstrook vrij zijn voor het verkeer.

Fasering van de werken

De werken zullen in drie grote fasen gebeuren. In de eerste fase wordt er gewerkt aan de oostkant van het kruispunt (kant van de Jennekensstraat): de nieuwe aansluiting van de Jennekensstraat en het fietspad. In deze fase zullen er ook nutsleidingen verplaatst worden. Aan de noordkant van het kruispunt komt er een extra linksafslagstrook naar de Jennekensstraat op de gewestweg. Om die werken uit te kunnen voeren, zal de aannemer de middenberm opbreken.

In de tweede fase wordt er gewerkt aan de westkant van de gewestweg. De eilandjes tussen de op- en afrit worden aangepast zodat de nieuwe fietsoversteken aangesloten kunnen worden.

Ten slotte wordt het kruispunt voorzien van een nieuwe asfalt toplaag (de bovenste asfaltlaag). Deze werken zullen ‘s nachts uitgevoerd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer Wat Hinder
05/03 - 23/03 Voorbereidende werken aan de nieuwe aansluiting met de Jennekensstraat. Beperkte hinder.
26/03 - 27/04

Opbraak van de bestaande aansluiting met de Jennekensstraat.

Rioleringswerken.

Plaatsen funderingen, boordstenen en onderlaag asfalt Jennekensstraat.

Afbraak van de middenberm op de N223.

Grondwerken, plaatsen funderingen en boordstenen op de N223.

Aanleg fietspad aan de oostkant van de N223 en aansluiting met de nieuwe aansluiting van de Jennekensstraat.

Hinder in de Jennekensstraat.

Verminderde beschikbare rijstroken op de N223 en op het op- en afrittencomplex van de E314.

30/04 - 18/05 Aanpassing van het middeneiland op de N223, het middeneiland aan het op- en afrittencomplex van de E314 en de rijstrook om richting Sint-Joris-Winge te gaan op het op- en afrittencomplex. Verminderde beschikbare rijstroken op de N223 en op het op- en afrittencomplex van de E314.
18/06 - 22/06 Asfalteringswerken op de N223 en de Jennekensstraat. Ernstige hinder 's nachts: de N223, het op- en afrittencomplex en de Jennekensstraat wordt in fasen afgesloten. Een omleiding wordt voorzien.
25/06 - 29/06 Afwerking (verkeerslichten en markeringen). Beperkte hinder.

Opgelet: bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

Meer info?

www.wegenenverkeer.be/aarschot