Herinrichting Koemarkt, Bogaardenlaan en Bekaflaan

Aquafin plant de aanleg van een nieuwe riolering vanaf het midden van de Koemarkt tot Langdorp-centrum via de Bekaflaan en de Franseliniestraat. Het stadsbestuur heeft ervoor gekozen om deze werken te combineren met de herinrichting van de straten binnen de ring. Het gaat om de Koemarkt, Bogaardenlaan en Bekaflaan. Voor de overige straten is er enkel wegherstel voorzien.

 
Voorafgaand aan de bouwaanvraag wilde het stadsbestuur graag enkele ontwerpvoorstellen voor de herinrichting toelichten aan de omwonenden en andere geïnteresseerden. Daarom organiseerde de stad op dinsdag 1 december 2015 een info- en inspraakmoment. Een 50-tal geïnteresseerden waren aanwezig. Ze gaven hun mening tijdens de vragenronde en noteerden hun suggesties op ideeënfiches. De stad zal bij de opmaak van het uiteindelijke ontwerp in de mate van het mogelijke rekening houden met de opmerkingen en suggesties van de aanwezigen.

De start van de werken is voorzien voor midden 2020.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?