Herinrichting Herseltsesteenweg Ourodenberg

Gepubliceerd op vrijdag 8 april 2022
Midden april ging het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de slag op de Herseltsesteenweg (N19) in Ourodenberg. Vanaf de grens met Herselt tot iets voor de Kerkstraat wordt de drukke verbindingsweg volledig heringericht.

AWV zal de Herseltsesteenweg herinrichten met nieuwe fiets- en voetpaden, veilige oversteekplaatsen, een vernieuwde rijweg en een gescheiden rioleringsstelsel.

Op dinsdag 19 april startte AWV met lokale afbraakwerken. Vanaf maandag 25 april gingen de nutsmaatschappijen aan de slag met het verplaatsen en vervangen van hun leidingen en kabels. In de zomer van 2022 start de effectieve herinrichting. De werken duren tot eind 2023.

Dit project sluit aan op eerdere werken op de Herseltsesteenweg, tussen de Ter Heidelaan en de Kerkstraat. Ook aan de andere kant van de grens met Herselt werd al een fietsvriendelijke herinrichting uitgevoerd.

Omleiding

Vanaf 19 april wordt de Herseltsesteenweg tussen de Kerkstraat en de Kalsterloop volledig afgesloten voor doorgaand verkeer (uitgezonderd voor bewoners en handelaars die wel tot aan hun woning of handelszaak mogen rijden). Tussen Aarschot en Herselt zal je tijdelijk moeten omrijden via:

 • Fietsers rijden tijdelijk om via de Kerkstraat, de fietssnelweg Aarschot-Herentals en de Madestraat, in beide richtingen. 
 • Autoverkeer
  • Van Herselt richting Aarschot is er een enkelrichting omleiding via de Gijmelsesteenweg en de Wolfsdonksesteenweg.
  • Tussen Aarschot en Ramsel volg je in beide richtingen een omleiding via de Madestraat, Hoevenstraat, Begijnendijksesteenweg, Plankenbrug, Sleutelbaan, Mechelbaan en Liersesteenweg (N10).
  • Doorgaand (zwaar) verkeer kan een omleiding volgen via de autosnelwegen E313/E314 en via Heist-op-den-Berg langs de Liersesteenweg (N10) en de N15.

Lokale verkeersmaatregelen

Naar aanleiding van de werken neemt de stad enkele lokale verkeersmaatregelen:
 • Zwaar verkeer wordt omgeleid via de autosnelweg, op de lokale omleiding geldt er in de Vleminkstraat en op de Gijmelsesteenweg een beperking tot 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer. De politie zal hierop controleren.
 • De snelheidslimiet in de Vleminkstraat wordt 50 km/u.
 • In Ourodenberg plaatsen we extra verkeersborden om te wijzen op de fietssnelweg.
 • Om sluipverkeer in woonwijken te voorkomen voeren we in volgende straten een knip voor doorgaand verkeer door: het gaat om de Kapellestraat (ter hoogte van de Gijmelsesteenweg), de J.F. Puttemansstraat en de Hendrik Jannesstraat (wijk Ourodenberg) en de Karel Aertsstraat en Jan Hammeneckerlaan (wijk Poortvelden). Dit is ook op vraag van deze buurten. We evalueren of deze maatregel gedragen blijft door de buurten.
 • Zowel de straten in Ourodenberg als de zijstraten van de Liersesteenweg worden uitgezonderd plaatselijk verkeer om sluipverkeer te weren.

Meer info over de werken en de hinder?

De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen lopen volgens schema. Tegen het bouwverlof begin juli zijn alle nieuwe nutsleidingen gelegd en wordt de Herseltsesteenweg tijdelijk opnieuw opengesteld voor doorgaand verkeer. Tot aan de start van de rioleringswerken kan je vanaf dan opnieuw in beide richtingen over de Herseltsesteenweg rijden. Het kruispunt met de Oude Mechelsebaan blijft wel afgesloten. Omdat de verkeerslichten daar zijn weggehaald, is het veiliger voor alle weggebruikers om deze zijtakken dicht te houden. 

Voor aangelanden en handelaars langs de projectzone organiseert AWV een infomarkt op 28 juni. Zij krijgen hiervoor een van de komende weken een uitnodigingsbrief in de bus.

Op www.wegenenverkeer.be/herseltsesteenweg vind je alle bereikbaarheidsinfo. Met vragen over de werken kan je terecht bij de bereikbaarheidsadviseur van AWV via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of 0472 18 53 21.