Social media

Herinrichting Herseltsesteenweg

De stad Aarschot diende een bouwaanvraag in voor de herinrichting van de Herseltsesteenweg (N19). De stad Aarschot en haar partners, waaronder het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), werkten een nieuw plan voor de Herseltsesteenweg uit. Over een afstand van 1,5 kilometer tussen Aarschot en Herselt wordt de Herseltsesteenweg heraangelegd en verkeersveiliger gemaakt voor zwakke weggebruikers. Ook wordt de schoolomgeving leefbaarder gemaakt en wordt een gescheiden rioleringssysteem aangelegd. De werken zijn volop aan de gang.

Bekijk hier de situering van de werken op het stratenplan.

 
Stand van zaken herinrichting Herseltsesteenweg

Op de Herseltsesteenweg werd de asfalt onderlaag van het wegdek geplaatst. Op het Kerkplein en in de Kerkstraat is de riolering afgewerkt. De Herseltsesteenweg zal pas opengesteld kunnen worden voor het verkeer als de asfalt toplaag geplaatst is. Door de weersomstandigheden zal dat pas na de winter (huidige planning: half maart) kunnen gebeuren. Tot dan zal het verkeer de omleidingen moeten volgen.

To do: fietspaden, voetpaden, bushaltes

In de week van 13 november legde de aannemer de fietspaden van de Herseltsesteenweg aan in fase 2 van de werken. Daarop zal hij de rest van de winter bezig zijn met het plaatsen van klinkers, het afwerken van de voetpaden, het aanleggen van bushaltes, etc. Concreet betekent dit dat ook de fietsers pas vanaf het voorjaar van 2018 gebruik zullen kunnen maken van de nieuwe fietspaden.

Onderhoud omleidingswegen

Tijdens de herfstvakantie zijn de laatste onderhoudswerken op de omleidingswegen uitgevoerd. Op het grondgebied van Aarschot ging het om de Gijmelsesteenweg en de Vleminkstraat. Gedeeltes van deze straten verkeerden in slechte staat door het omleidingsverkeer dat het wegdek daar moest verwerken (door de werken aan de Herseltsesteenweg, maar ook andere werken).

Binnenkort kunnen we normaal gezien meer concrete informatie geven over de planning van de werken aan de Kerkstraat en het Kerkplein.

Meer info

Omwonenden en geïnteresseerden kunnen zich via www.wegenenverkeer.be/aarschot inschrijven voor de digitale nieuwsbrief over het project. De rioleringswerken kan je volgen via www.aquafin.be onder het hoofdstuk 'Werken in uw gemeente'.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?