Hemelwaterplan

Droogte en wateroverlast zijn problemen die we als stad niet willen onderschatten. Daarom stelden we in samenwerking met rioolnetbeheerder Riopact een hemelwaterplan op. Het plan omvat concrete acties om in te zetten op één van onze prioriteiten, namelijk waterbeheersing in Aarschot en de deelgemeenten.

Het klimaat verandert. In de winter regent het vaker, in de zomer dan weer minder. Korte
maar intense regenbuien wisselen lange droge periodes af. Dat heeft gevolgen. De laat-
ste jaren stijgt het aantal gevallen van watertekort én wateroverlast. Kortom, onze stad
lijdt onder een onevenwichtige waterbalans.

Water opvangen

Onze stad heeft ruimte voor water nodig. In de buurt van beken en rivieren, maar ook
in de rioleringen op straat. Veel van de bestaande rioleringsbuizen zijn niet aangepast
aan de grote hoeveelheid water die soms op heel korte tijd uit de lucht komt vallen. Ook
wateroverlast vanuit de rioleringen dreigt dus vaker voor te vallen.

Het hemelwaterplan moet daar verandering in brengen. De stad zal in samenwerking
met Riopact inzetten op bronmaatregelen om het water ter plaatse te houden. Door wa-
ter in de straten eerst op te vangen in tuinen, op groendaken, in wadi’s en plantenvakken,
vermijden we dat riolen overbelast geraken. Ontharding en infiltratie zorgen er dan weer
voor dat het grondwater aangevuld blijft.

Hemelwaterplan biedt ook concrete oplossingen

De uitvoering van het hemelwaterplan is een project van lange adem, maar het plan
voorziet ook in enkele concrete oplossingen. Denk maar aan de onderstaande problemen:

 • De versnelde afvoer van regenwater uit hoger gelegen gebieden.
  Enkele gebieden in Aarschot zijn gevoelig voor wateroverlast door een geconcen-
  treerde afstroom van regenwater. Het gaat voornamelijk om Rillaar en Gelrode,
  maar ook in het centrum van Aarschot en zowel in het zuiden als het noorden
  van Gijmel ondervinden we er last van.
 • De hoge grondwaterstand in Nieuwland en het centrum van Aarschot.
  Onze stad heeft zich ontwikkeld in het natuurlijke overstromingsgebied van de
  Demer. Telkens de Demer overstroomde, bleven er mineralen, gesteente en ande-
  re deeltjes achter. Als gevolg kan regenwater moeilijker in onze bodem sijpelen
  en staat onze grondwaterstand hoog.
 • De beperkte afvoer van de Herseltseloop.
  De helling van de Herseltseloop is vrij vlak en de afvoercapaciteit is klein. Over-
  stromingen treden er dus regelmatig op.
 • De indijking en rechttrekking van de Demer.
  In de 19de eeuw werd de Demer rechtgetrokken. Dat wil zeggen dat we de rivier
  afsneden van haar meanders (bochten). Dat zorgde toen voor tijdwinst en econo-
  misch voordeel, maar maakte onze regio ook gevoeliger voor overstromingen.

De bovenstaande problemen zijn lang niet de enige waarmee we kampen in Aarschot.
In het hemelwaterplan stelden we concrete acties op om die problemen gericht op te
lossen.

Hieronder kan je het hemelwaterplan downloaden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?