Gezocht: ambassadeurs trage wegen

Als wegbeheerder wil de stad Aarschot de trage wegen op haar grondgebied zo goed mogelijk onderhouden. Graag wil het stadsbestuur de verenigingen, landbouwers en inwoners van Aarschot hierbij betrekken. Verenigingen en landbouwers die zich hiervoor engageren, ontvangen een subsidie van de stad.

Peter- en meterschap door verenigingen en landbouwers

Verenigingen en landbouwers die peter of meter worden van één of meerdere trage wegen, staan in voor het onderhoud en zorgen ervoor dat de betrokken wegen het hele jaar door toegankelijk zijn. Ze maaien de begroeiing, ruimen zwerfvuil en bezorgen de dienst Mobiliteit regelmatig een verslag van de toestand van de weg. Hiervoor krijgen ze van de stad een vergoeding per lopende meter.

Voorwaarde is wel dat de vereniging erkend is door de stad Aarschot en dat het onderhoud op een duurzame manier gebeurt, zonder gebruik te maken van herbiciden.

Klik hier om het bijhorende subsidiereglement te bekijken. Het reglement trad in voege op 1 juni 2020 en loopt tot en met 2025.

Peter- en meterschap door particulieren

Ook Aarschottenaren die in de buurt van een trage weg wonen of regelmatig een tragewegenwandeling maken, kunnen zich engageren om de trage weg van hun keuze in het oog te houden. Ze signaleren problemen aan de dienst Mobiliteit en verwittigen de dienst als het gras te hoog staat, er een boom is omgevallen enz. Op die manier fungeren ze als ambassadeur van onze trage wegen en promoten ze de trage wegen in hun omgeving.

Interesse?

Geïnteresseerde inwoners, landbouwers of verenigingen kunnen contact opnemen met de dienst Mobiliteit via mobiliteit@aarschot.be. De keuze van de trage weg(en) volgt in onderling overleg.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?