Gemeenteraad verneemt nieuwe werkverdeling college van burgemeester en schepenen

Gepubliceerd op donderdag 21 december 2023
Tijdens de gemeenteraad van donderdag 21 december werd de nieuwe werkverdeling binnen het college van burgemeester en schepenen voorgesteld.

In de namiddag van donderdag 21 december legde Bert Van der Auwera de eed af als burgemeester van Aarschot in de handen van provinciegouverneur Jan Spooren. ’s Avonds nam de Aarschotse gemeenteraad akte van de gewijzigde samenstelling en bevoegdheden binnen het college van burgemeester en schepenen.

Zo is Isabelle Dehond voorgedragen als nieuwe schepen. Zij was de eerste drie jaar van deze legislatuur al actief als schepen in Aarschot. Ze neemt bevoegdheden over van onder meer Gwendolyn Rutten, net zoals burgemeester Bert Van der Auwera doet.

Het bestuur verandert omwille van de verhindering van Gwendolyn Rutten als burgemeester in de uitoefening van haar mandaat door haar benoeming als vice-ministerpresident van de Vlaamse regering en Vlaams minister.