GAS-boetes

Moet je een administratieve geldboete betalen omdat je een snelheidsovertreding beging? Dan kreeg je een brief met het proces-verbaal, meer informatie over de overtreding en de gegevens die je nodig hebt om de boete te betalen.

Heb je een vraag of opmerking over je GAS-boete? Via de onderstaande formulieren kan je contact opnemen met de sanctionerend ambtenaar.

We stellen formulieren ter beschikking voor de onderstaande redenen:

  • Je was wel de bestuurder, maar wil de overtreding betwisten.
  • Je was niet zelf de bestuurder en wil de identiteit van de onmiskenbare bestuurder doorgeven.
  • Je wil een afbetalingsplan aanvragen.
  • Je hebt een andere vraag of opmerking over je GAS-boete.

Formulieren

Verweer aantekenen

Ga naar het formulier.

Met dit formulier kan je verweer aantekenen tegen een ontvangen GAS-boete voor overdreven snelheid. Vermeld duidelijk waarom je niet akkoord bent en staaf je verweer zo goed mogelijk door onderaan bewijsstukken toe te voegen.

Is er sprake van een andere bestuurder die de overtreding met jouw auto beging? Gebruik dan het formulier 'GAS-boete snelheid: andere bestuurder'. Meer info hieronder.

Melden andere bestuurder

Ga naar het formulier.

Met dit formulier kan je ons melden dat je niet zelf met je voertuig reed op het moment van de vaststelling van een overtreding. Natuurlijke personen moeten verplicht duidelijke bewijsstukken toevoegen die aantonen dat zij niet de bestuurder waren op het moment van de overtreding. Zonder bewijsstukken zal de aanvraag niet behandeld worden.

Afbetalingsplan aanvragen

Ga naar het formulier.

Met dit formulier kan je een afbetalingsplan aanvragen voor het betalen van je GAS-boete. Heb je meerdere boetes ontvangen? Vul dan voor elk van deze boetes een aanvraag in.
In je aanvraag vul je het maandelijks afbetalingsbedrag in (met een minimum van 20 euro) en de ingangsdatum waarop je je eerste afbetaling wil uitvoeren. De maximale duur van je afbetalingsplan bedraagt drie maanden.

Je aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de financieel directeur. Indien de financieel directeur je aanvraag goedkeurt, moet je het afbetalingsplan strikt opvolgen. Dit betekent dat als je het afbetalingsplan niet naleeft, het plan onmiddellijk wordt stopgezet en je het nog openstaande saldo van het plan in eenmaal moet betalen. Hiervoor ontvang je een kosteloze aanmaning. Wanneer je ook deze aanmaning niet betaalt, zal het nog openstaande saldo gedwongen worden ingevorderd via de gerechtsdeurwaarder.

Andere vraag of opmerking

Ga naar het formulier.

Met dit formulier kan je een andere vraag of opmerking met betrekking tot je GAS-boete aan de sanctionerend ambtenaar overmaken.

Hieronder lijsten we enkele veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) op. Gelieve deze te bekijken vooraleer je het formulier voor vragen invult. De kans is namelijk groot dat je in de FAQ al een antwoord vindt.

FAQ

Waarom krijg ik een geldboete van de stad Aarschot voor een snelheidsovertreding?

Hoe wordt de hoogte van de boete bepaald?

Wat als ik de boete niet onmiddellijk in één keer kan betalen?

Wat kan ik doen als ik niet akkoord ben met de vastgestelde feiten?

Wie beslist of mijn verweermiddelen worden aanvaard en ik de boete niet of wel moet betalen?

Ik zou graag de sanctionerend ambtenaar spreken over mijn snelheidsovertreding. Kan dit?

Wanneer en hoe word ik op de hoogte gebracht van de beslissing over mijn verweer?

Ik heb verweer ingediend en wacht nog op een antwoord van de sanctionerend ambtenaar. Moet ik de boete al betalen?

Wat kan ik doen als de sanctionerend ambtenaar mijn verweer niet heeft aanvaard en ik het hier niet mee eens ben?

Waarom krijg ik een geldboete van de stad Aarschot voor een snelheidsovertreding?

Op basis van artikel 29quater van de Wegverkeerswet kan een gemeente administratieve geldboetes opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km per uur is overschreden (na correctie met tolerantiemarge van 6 km/u). Het gaat om snelheidsovertredingen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/u.

Op 20 januari 2022 werd hiervoor door de gemeenteraad een bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen van de stad Aarschot aangenomen.

U krijgt een boete omdat u een overtreding beging op artikel 1 van de bijzondere politieverordening.

Hoe wordt de bedrag van de boete bepaald?

Het bedrag van de boete is wettelijk vastgelegd.

De sanctionerende ambtenaar kan de hoogte van de boete niet zelf bepalen De boetebedragen moeten dezelfde zijn als de strafrechtelijke boetes die de Wegverkeerswet bepaalt naargelang de zwaarte van de overtreding.

De hoogte van de boete wordt bepaald op basis van de vastgestelde snelheid. Niet de gecorrigeerde snelheid.

Op volgende website vind je per vastgestelde snelheid het boetebedrag terug. De vastgestelde snelheid staat op het proces-verbaal. 

Wat als ik de boete niet onmiddellijk in één keer kan betalen?

Je kan hiervoor een afbetalingsplan aanvragen aan de financieel directeur van de stad. Je kan deze aanvraag doen via het webformulier.

Wat kan ik doen als ik niet akkoord ben met de vastgestelde feiten?

Ik was niet de chauffeur op het moment van de overtreding.

Dan bezorg je ons binnen de 15 dagen de contactgegevens van de juiste bestuurder met de nodige bewijsstukken via het webformulier of via het bijgevoegde antwoordformulier.

Ik was wel de chauffeur, maar ben niet akkoord.

Dan bezorg je ons binnen de 30 dagen uw schriftelijk verweer via het webformulier of via het bijgevoegde antwoordformulier.

Wie beslist of mijn verweermiddelen worden aanvaard en ik de boete niet of wel moet betalen?

De sanctionerend ambtenaar beslist of jouw verweer al dan niet wordt aanvaard.

Ik zou graag de sanctionerend ambtenaar spreken over mijn snelheidsovertreding. Kan dit?

Een mondelinge verdediging is niet mogelijk, noch telefonisch noch in persoon.

Indien je niet akkoord gaat met de overtreding, kan je enkel en alleen verweer indienen via het webformulier of antwoordformulier.

Wanneer en hoe word ik op de hoogte gebracht van de beslissing over mijn verweer?

De sanctionerend ambtenaar dient binnen de 30 dagen na de dag van ontvangst van het schriftelijk verweer een beslissing te nemen omtrent de ontvankelijkheid en gegrondheid van het verweer en dient deze beslissing ter kennis te geven van de overtreder binnen diezelfde termijn. Indien de boete alsnog moet betaald worden, krijg je hiervoor een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen.

Ik heb verweer ingediend en wacht nog op antwoord van de sanctionerend ambtenaar. Moet ik de boete al betalen?

Je moet nog niet betalen. Je wacht het antwoord van de sanctionerend ambtenaar af.

Wat kan ik doen als de sanctionerend ambtenaar mijn verweer niet heeft aanvaard en ik het hier niet mee eens ben?

Je kan binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing volgens de burgerlijke procedure beroep aantekenen bij de politierechtbank. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoekschrift in te dienen bij de griffie van de Politierechtbank, Ferdinand Smoldersplein 5, 3000 Leuven.

De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien.

De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?