Social media

Forensische audit brengt geen fraude aan het licht

Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid, rondde onlangs het forensisch onderzoek bij de stad Aarschot af. Meer dan een jaar na de start van dit onderzoek ontvingen de stad en de beide Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) het rapport over deze audit. Het bevat zes aanbevelingen.

Audit Vlaanderen startte op 6 maart 2017 een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de stad Aarschot. Het onderzoek werd uitgebreid naar de beide autonome gemeentebedrijven en duurde ruim een jaar. Onder meer 55 betalingen en facturen met de onderliggende aankoopdossiers werden doorgelicht, 13 medewerkers werden bevraagd en een honderdtal documenten werden opgevraagd, waaronder de jaarrekeningen en de boekhouding van 2014, 2015 en 2016. De vermeende onregelmatigheden hebben betrekking op:

  • het niet correct toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten;
  • het niet respecteren van de visumplicht van de financieel beheerder;
  • de aanwervingsprocedures van een aantal personeelsleden door de stad;
  • de toekenning van maaltijdcheques en de terugbetaling van communicatiekosten.

Geen fraude

De audit bracht geen fraude aan het licht. Wel werden schendingen van het recht vastgesteld in enkele overheidsopdrachtendossiers en bij de aanstelling van enkele deeltijdse personeelsleden, waarvan er twee dateren van meer dan tien jaar geleden. De inbreuken op de overheidsopdrachtenregelgeving hebben betrekking op het overschrijden van wettelijke drempelbedragen, de richtlijnen over de visumplicht en de toepassing van bepalingen over de plaatsing van aanvullende of specifieke opdrachten. In totaal haalt het auditrapport in dit kader 9 dossiers aan. De stad Aarschot voert jaarlijks ongeveer 2.000 aankoopdossiers.

De stad gaat met de resultaten van het onderzoek aan de slag om de dienstverlening verder te verbeteren.