Fietszone versneld uitgebreid: meer ruimte voor fietsers in Aarschot

Gepubliceerd op vrijdag 12 juni 2020
De fietszone in de Aarschotse binnenstad wordt uitgebreid. Dat besliste de gemeenteraad op donderdag 11 juni. De straten tussen ruwweg de Demer, de Elisabethlaan en de ring worden ingericht als fietsstraten en zullen deel uitmaken van een grotere fietszone.

Bij de invoering van het nieuwe circulatieplan afgelopen zomer zorgde de stad Aarschot voor een primeur. Bepaalde delen van de binnenstad werden omgedoopt tot fietszone. Dat is een aaneenschakeling van fietsstraten. In een fietsstraat is de fietser baas: auto’s mogen fietsers niet inhalen en de snelheid is er beperkt tot 30 km per uur.

Meer ruimte voor de actieve weggebruiker

Die fietszone wordt nu uitgebreid ten noorden van de Demer. De bestaande fietszone werkt en een uitbreiding dringt zich op. We zullen de zone uitbreiden met de straten tussen de Elisabethlaan en de ring. Sinds de invoering van het nieuwe circulatieplan zijn de reacties immers overwegend positief. Door de coronacrisis is er bovendien nood aan meer ruimte voor de actieve weggebruiker. We maken daarom versneld werk van de uitbreiding. Een evaluatie in het najaar blijft wel nog steeds de bedoeling.

We maken zo snel mogelijk werk van de uitbreiding van de fietszone. Van zodra de nodige verkeersborden beschikbaar zijn, gaan we meteen aan de slag. De zomer, en hopelijk ook het mooie weer, staan voor de deur.

Aarschot fietsstad

We maken ons klaar voor een zomer in eigen land. En fietsen hoort daar zeker bij. Sinds de coronacrisis zijn we ook massaal aan het fietsen geslagen. Met de uitbreiding van de fietszone willen we dat nog meer stimuleren. Vandaar ook de versnelde uitvoering. Bovendien past het binnen onze visie om van Aarschot een echte fietsstad te maken.

Plannetjes

De plannetjes die je hieronder kan downloaden verduidelijken de uitbreiding van de fietszone.