Fietszone

Wat is een fietszone?

Een fietszone is een aaneengesloten zone van fietsstraten. Binnen een fietszone is de fietser koning en de auto ondergeschikt. In een fietszone is inhalen door gemotoriseerd verkeer verboden en bedraagt de maximumsnelheid 30 km per uur. Fietsers mogen er de volledige rijbaan gebruiken en het tempo bepalen.

Het begin en het einde van de fietszone wordt duidelijk weergeven met een verkeersbord op de rijweg. Aan het begin van een fietszone staat onderstaand verkeersbord. De fietszone eindigt met een doorstreept verkeersbord. 

Welke straten zijn onderdeel van de fietszone?

Op dit plan zie je duidelijk welke straten binnen de fietszone vallen.

In een fietszone is handhaving belangrijk. Hoe zal dat gebeuren?

Alle weggebruikers worden verondersteld zich aan de verkeersregels te houden. De politie zal erop toezien dat iedereen deze regels naleeft en respecteert. In eerste instantie zal de politie sensibiliseren en controleren.

Komen er nieuwe fietsenstallingen?

Op termijn komen er nieuwe fietsenstallingen. Ter hoogte van de C&A bijvoorbeeld is er zeker en vast ruimte voor een nieuwe stalling.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?