Fietsbeleidsplan

Bekijk hier het fietsbeleidsplan

Het stadsbestuur heeft de ambitie om van Aarschot een fietsstad te maken. Het fietsbeleidsplan is een werkinstrument en vormt de basis voor de uitrol van investeringen in de fietsinfrastructuur.

De stad startte in het voorjaar van 2018 met de opmaak van het fietsbeleidsplan. Tijdens de zitting van 13 februari 2020 nam de gemeenteraad kennis van het fietsbeleidsplan. 

Werkgroep

Om tot een gedragen fietsbeleidsplan te komen, betrok het stadsbestuur de politie en heel wat stadsdiensten bij de opmaak van het plan, zoals de dienst mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening en de jeugddienst. Ook verschillende externe partijen zoals de Fietsersbond en een vertegenwoordiger van Tournée Pédale werkten mee aan het plan. Samen vormden ze de werkgroep die het fietsbeleidsplan vormgaf.

Ook het Vlaams Gewest, de provincie, De Lijn en vertegenwoordigers van de stedelijke middenstandsraad (MiA), de onderwijsraad en de jeugdraad werden op regelmatige basis gehoord en betrokken bij de opmaak van het plan.

Burgerparticipatie

Naast deze overlegorganen luisterde het stadsbestuur ook naar de burgers. De stad lanceerde een oproep om verbeterpunten van het fietsbeleid online te melden via een webapplicatie. Dit resulteerde in een overzicht van lokale problemen en een duidelijk beeld van de tekortkomingen van het fietsbeleid. 

Het resultaat mag er dan ook wezen! Het fietsbeleidsplan is een werkinstrument en diende mee als basis voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Daarin trok het stadsbestuur 6,2 miljoen euro uit voor fietsinvesteringen.

Uitrol

Intussen is de stad volop bezig met de uitrol van het fietsbeleidsplan. Tijdens de opmaak kwam bijvoorbeeld naar voren dat enkele beperkte ingrepen de fietsveiligheid in de stationsomgeving aanzienlijk zouden verhogen.

Ook grotere aanpassingen of investeringen die opgenomen werden in het fietsbeleidsplan en het meerjarenplan, worden stapsgewijs gerealiseerd. Denk maar aan de fietspaden langs de Betekomsesteenweg.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?