FAQ boosterprik en vaccinatiecentra

Wanneer is het mijn beurt?

De uitnodigingen voor de boosterprik worden op dit moment naar meerdere bevolkingsgroepen tegelijkertijd verstuurd. Dat kan voor verwarring zorgen omdat we tijdens de vorige vaccinatiecampagne het geboortejaar volgden. Momenteel vaccineren we volgende groepen:

 • Inwoners ouder dan 85
 • Inwoners ouder dan 65
 • Inwoners met een ernstig gezondheidsprobleem waardoor hun immuniteit ernstig verzwakt is. Die groep is niet dezelfde als bij de basisvaccinatie, maar wordt onder meer bepaald door de medicatie die ze neemt.
 • Bewoners van een woonzorgcentrum of van een andere zorgorganisatie
 • Zorgverleners (of student-zorgverleners) of vrijwilligers in een zorgorganisatie (weliswaar enkel samen met de vaccinatie van het zorgpersoneel)

Het is belangrijk een minimumperiode te respecteren tussen het vorige vaccin en deze boosterprik (voor de meesten de 3de inspuiting, voor sommigen de 2de). De minimumperiode verschilt van vaccin tot vaccin:

 • 2 maanden voor Johnson&Johnson
 • 4 maanden voor AstraZeneca
 • 6 maanden voor Pfizer en voor Moderna (er zijn plannen om dit te veranderen naar 4 maanden, maar dat is nog niet officieel).

Als gevolg kan het voorvallen dat iemand met dezelfde leeftijd die eerder het 2de vaccin gekregen heeft ook eerder het 3de vaccin krijgt, of dat iemand die in dezelfde periode een ander 2de vaccin kreeg toch eerder het 3de vaccin krijgt.

Voor alle duidelijkheid: niemand wordt voorgetrokken of uitgesloten. (Zie ook: wanneer zou er een probleem kunnen zijn met mijn uitnodiging?)

Welk vaccin zal ik krijgen?

De boosterprik zal met Pfizer of Moderna gebeuren. De beide vaccins zijn gelijkaardig. Welk vaccin je krijgt hangt af van de beschikbaarheid. Je kan dus niet kiezen.

Wanneer zou er een probleem kunnen zijn met mijn uitnodiging?

Als je:

 • ouder bent dan 85 jaar en nog niet uitgenodigd werd;
 • behoort tot de risicogroep met ernstig verminderde immuniteit en op 20 december nog geen uitnodiging ontvangen heeft;
 • gevaccineerd werd met Johnson&Johnson en op 27 december nog geen uitnodiging ontvangen heeft;
 • ouder bent dan 65 jaar en op 10 januari nog geen uitnodiging heeft ontvangen

Wat moet ik dan doen?

Neem contact op met het callcenter van het vaccinatiecentrum Aarschot op het nummer 016 26 19 10. Dat kan van maandag tot en met vrijdag, tussen 10 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur. Houd je rijksregisternummer bij de hand.

Jezelf zomaar aanbieden in het vaccinatiecentrum heeft geen enkele zin als je geen geldige afspraak hebt. Kom dus niet langs zonder uitnodiging, dat belemmert de normale werking.

Wat als ik niet gereageerd heb op mijn eerste uitnodiging?

Agentschap Zorg & Gezondheid besliste om vanaf maandag 6 december de tweede-kans-uitnodiging tijdelijk uit te schakelen. Inwoners die hun afspraak niet bevestigden of zonder verwittigen niet op hun afspraak aanwezig waren, worden na 4 weken niet meer automatisch een tweede keer uitgenodigd. Eind januari wordt deze beslissing geëvalueerd en worden er eventueel opnieuw tweede-kans-uitnodigingen verstuurd.

Kan ik een nieuwe afspraak maken via het callcenter als ik niet gereageerd heb op mijn eerste uitnodiging of niet aanwezig was op mijn gemaakte afspraak?

Neen, dat is momenteel niet mogelijk. Omdat we meerdere kansen hebben gegeven en die niet werden benut, wordt nu voorrang gegeven aan de inwoners met een eerste inschrijvingskans.

Sinds maandag 24 januari evalueert Agentschap Zorg & Gezondheid die beslissing. Het heeft geen zin om eerder het callcenter te contacteren. Zij kunnen je geen afspraak geven.

Wat gebeurt er om iedereen zo snel mogelijk een boosterprik te geven?

We verhoogden het aantal vaccinatielijnen in het vaccinatiecentrum Aarschot van 4 naar 6. We streven naar nog zo’n verhoging na nieuwjaar. Bovendien opende het vaccinatiecentrum in Diest opnieuw de deuren op maandag 24 januari. Dat is enkel mogelijk dankzij de inzet van veel medewerkers en vrijwilligers.

Wat kan ik zelf doen?

Vergeet je afspraak niet te bevestigen en probeer er stipt op tijd aanwezig te zijn. Elke wijziging zorgt ervoor dat we extra inspanningen moeten leveren. Daardoor kunnen we ons vaccinatieschema niet optimaal benutten en verhoogt de kans dat je geen vaccin zal krijgen.

Neem enkel contact op met het callcenter als de bovenstaande data voorbij zijn en je niet gecontacteerd werd. (Zie: Wanneer zou er een probleem kunnen zijn met mijn uitnodiging?)

Veel medewerkers en vrijwilligers doen hun uiterste best doen om alles goed te laten verlopen. Er kan altijd iets fout gaan, dat is menselijk. We helpen je hoe dan ook graag verder.

Waarom is het bevestigen van je afspraak belangrijk?

Het aantal geleverde vaccins hangt af van het aantal bevestigde afspraken en niet van het aantal uitnodigingen. Kan je niet aanwezig zijn op een bevestigde afspraak? Annuleer dan die afspraak en vraag een andere datum aan via het callcenter. We vragen wel om je uiterste best te doen aanwezig te kunnen zijn op je afspraak. Elke wijziging maakt het verloop van de vaccinaties moeilijker.

Komt het nieuwe vaccinatiecentrum van Diest terug in de Amer?

Neen. Er is een nieuwe locatie: op het bedrijventerrein in Webbekom, Industrieterrein nr. 8, tegenover de firma Harol. Het gebouw is vlot bereikbaar voor alle inwoners en ligt vlak naast de op- en afrit van de E314.

Als het vaccinatiecentrum in Diest (Webbekom) opent, kan ik dan wisselen van het vaccinatiecentrum van Aarschot naar dat van Diest?

Neen, je kan niet wisselen van vaccinatiecentrum. Je kan enkel gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum dat vermeld staat op de uitnodiging voor je boosterprik.

Kan ik nu contact opnemen met het vaccinatiecentrum in Diest (Webbekom)?

Ja. Het vaccinatiecentrum opende op 24 januari 2022. Het callcenter is opgestart op 17 januari. Pas op het ogenblik dat je een uitnodiging voor het vaccinatiecentrum in Diest ontvangt, kan je terecht bij het callcenter daar.

Je kan dat callcenter dus contacteren nadat je jouw uitnodiging voor je boosterprik ontvangen hebt. Het telefoonnummer is 013 39 19 19.

Wanneer komt de boostervaccinatie op mijn Covid Safe Ticket (CST)?

Door de registratie van het boostervaccin in het vaccinatiecentrum komt de 3de vaccinatie (of de 2de voor diegenen die met Johnson&Johnson gevaccineerd werden) automatisch op je CST. Dat kan enkele dagen tot twee weken duren. Vergeet niet om je app ook geregeld te refreshen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?