Afbouwplan maatregelen

Vanaf 1 juli start fase 4 van het afbouwplan. Fase 5 gaat nog niet van start in augustus. Telewerken blijft de norm.

Zes gouden regels blijven van kracht

 • het respecteren van de hygiënevoorschriften;
 • activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
 • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • het respecteren van de veiligheidsafstand;
 • de regel van de bubbel van 5 mensen, steeds dezelfde, tot eind augustus, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • niet-begeleide bijeenkomsten mogen niet meer dan 10 personen omvatten, exclusief kinderen jonger dan 12 jaar. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden, zoals een familiebijeenkomst of verjaardagsfeest. 

Bubbel van 5 of bijeenkomst van 10?

De bubbel van 5 en niet-begeleide bijeenkomsten zijn twee aparte regels. Je bubbel van 5 zijn personen waarbij je geen 1,5 meter afstand houdt en die je (waarschijnlijk) knuffels geeft. Dit staat los van niet-begeleide bijeenkomsten zoals een verjaardagsfeestje of een familie-uitstap.

Tijdens een niet-begeleide bijeenkomst mag je met maximum 10 mensen samenkomen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, maar dan moet je de gouden regels respecteren. Tijdens een niet-begeleide bijeenkomst worden er dus geen kussen of knuffels gegeven, hou je 1,5 meter afstand, was je zo vaak mogelijk je handen en spreek je best buiten af. Als het moeilijk is om de afstand te bewaren, draag je een mondmasker.

Wat mag terug open?

 • zwembaden en wellnesscentra;
 • pretparken en binnenspeeltuinen;
 • theaters en bioscopen;
 • casino's en speelzalen;
 • congreszalen;
 • receptie- en feestzalen met een limiet van 10 personen (exclusief kinderen jonger dan 12 jaar).

Voorwaarden

Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollen. Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur en het dragen van mondneusmaskers, wat verplicht is op verschillende plaatsen. Op deze pagina vind je terug waar het verplicht is om een mondneusmasker te dragen.
 
De horeca, sportlessen en wellnesscentra hebben registratieplicht. Ze moeten dus gegevens opvragen van hun klanten (minimum één persoon per tafel/bubbel) zodat de contactopsporing vlotter kan verlopen, indien nodig.

Wat mag er nog niet vanaf 1 juli?

 • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs;
 • massa-evenementen.

Activiteiten met publiek vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli is het mogelijk om activiteiten met publiek te organiseren, onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in protocollen. Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zullen dus protocollen worden opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES. Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van:
 • 100 mensen binnen;
 • 200 mensen buiten.

Een uitzondering om deze limiet te overschrijden kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Het dragen van een mondneusmasker is verplicht op alle evenementen. Indien het lokale bestuur het evenement onveilig acht, kan het geannuleerd worden.

Het maximum aantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.

Andere maatregelen

Tegelijkertijd zullen, naast de hervatting van activiteiten, bepaalde protocollen gevolgd moeten worden:

 • De mogelijkheid om alleen naar de winkel te gaan. Indien nodig, mag je een minderjarige meenemen die bij jou inwoont of mag je een hulpbehoevend iemand meenemen. De veiligheidsafstand geldt altijd. Je moet verplicht een mondneusmasker dragen in de winkel.
 • De opheffing van de beperking op het aantal marktkramen. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing. Je moet verplicht een mondneusmasker dragen op de markt.

Start nieuwe schooljaar

Wat de vooruitzichten op langere termijn betreft, wordt de start van het nieuwe schooljaar al volop voorbereid. De ministers van Onderwijs hebben in samenwerking met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgesteld dat aangeeft hoe de scholen zich moet organiseren op basis van de gezondheidssituatie. De ministers van Onderwijs zullen dit plan nader toelichten tijdens een persconferentie.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?