Energiegemeenschap

De stad Aarschot ging in zee met de Energiecoöperatie Oost-Brabant (ECoOB). Daardoor kunnen we nu niet alleen zelf duurzame en goedkope energie opwekken, we kunnen de financiële voordelen ook laten terugvloeien naar de Aarschottenaren.

Zonne-energie voor openbare gebouwen

Voor de praktische uitvoering van het plan stellen we de daken van de Stadsfeestzaal en jeugdcentrum De Klinker ter beschikking. De Energiecoöperatie Oost-Brabant zal er een grote zonnepaneelinstallatie op plaatsen, ze financieren en ook uitbaten. De opgewekte energie dient niet alleen voor de Stadsfeestzaal en het jeugdcentrum, maar ook voor andere stedelijke gebouwen, bijvoorbeeld gebouwen die om technische redenen niet geschikt zijn voor zonnepanelen.

Maar daar stopt het niet. De stad en ECoOB nodigen de Aarschotse scholen, culturele instellingen, woonzorgcentra en bedrijven uit om hun daken ter beschikking te stellen van ECoOB. Zo betalen ze voor hun energie een eerlijke prijs zonder er zelf in te moeten investeren. Overschotten worden gebruikt in gebouwen waar geen zonnepanelen kunnen geplaatst worden of waar het aantal zonnepanelen het energieverbruik niet kan dekken.

Aarschottenaren kunnen mee investeren

Groene energie wordt in Aarschot dus, net zoals witloof en Hagelandse wijn, een streekproduct. Het wordt lokaal opgewekt en lokaal verbruikt. De voordelen - ook financieel - gaan naar de Aarschotse organisaties, bedrijven én naar de burgers. Want ook onze inwoners kunnen mede-eigenaar worden van de installaties van de energiegemeenschap en zo jaarlijks een dividend ontvangen.

Als ECoOB-coöperant investeer je vanaf 250 euro tot maximaal 5.000 euro in aandelen van ECoOB en ontvang je jaarlijks een dividend. Over de hoogte van het dividend beslissen alle leden samen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Elke aandeelhouder heeft op die vergadering één stem. Vorig jaar bedroeg het dividend 3,50%. ECoOB telt op dit ogenblik al meer dan 1.000 coöperanten.

Word jij ook lid van de Aarschotse energiegemeenschap?

Schrijf je dan in via https://www.ecoob.be/investeermee.

Zonnebouwers: advies rond jouw energie

Als Aarschottenaar kan je ook gratis intekenen voor het Zonnebouwers-programma. Een ervaren energiecoach geeft je dan persoonlijk en onafhankelijk advies over zonnepanelen, batterijen en warmtepompboilers. Je krijgt een oplossing op maat van je woning, inclusief berekening van de kosten en de terugverdientijd. Via een samenaankoop ben je zeker van een scherpe prijs. Bovendien neemt de energiecoach je veel werk uit handen.

Klik hier voor meer info.

Bijkomend steunt de stad het Zonnebouwers+ programma waarmee ECoOB bewoners in energiearmoede wil voorzien van goedkopere en duurzame stroom. Meer informatie hierover volgt in het voorjaar.

Meer info?

Heb je nog vragen? Check dan onderstaand overzicht van veelgestelde vragen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?