Eerste stappen om een zaak te starten

Wil je een zaak starten en voldoe je aan de startvoorwaarden? Dan vind je hier wat je in orde moet brengen.

Eens je beslist hebt welke ondernemingsvorm je gaat hanteren, open je een zichtrekening bij een financiële instelling die gevestigd is in België.

Daarna moet je je inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hiervoor kan je terecht bij een ondernemingsloket naar keuze. Hier krijg je een uniek ondernemingsnummer (10 cijfers).

De btw-administratie van je regio dient je ondernemingsnummer te activeren. Dit kan zowel fysiek als elektronisch. Het ondernemingsloket kan dit ook voor jou doen tegen betaling.

Op de dag van de aanvang van de activiteiten moet je aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en een ziekenfonds. Je krijgt dan een sociaal statuut waarbij je recht hebt op uitkeringen zoals kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen.

Kijk bij ‘Vergunningen’ welke vergunningen je nodig hebt.

Voor wie?

Startende ondernemers.

Wie ?

Check de webpagina met de startvoorwaarden.

Prijs

Elke inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen kost 83,50 euro.

Wat meebrengen

Om je in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen via het ondernemingsloket breng je de volgende documenten mee:

  • Identiteitsbewijs.
  • Bewijs basiskennis bedrijfsbeheer.
  • Bewijs beroepskennis (indien gereglementeerd beroep).
  • Beroepskaart (indien je niet in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of Liechtenstein woont).
  • Bankrekeningnummer.
  • Adressen van de vestigingseenheden.
  • Een kopie van de oprichtingsakte (indien een vennootschap de aanvraag indient: na neerlegging op de griffie).

 

Meer info

Om kandidaat-ondernemers te helpen de oprichting van hun onderneming tot een goed einde te brengen, heeft de Algemene Directie KMO-beleid van de FOD Economie de informatiebrochure 'Zelfstandige worden' geschreven.

Deze brochure bevat de belangrijke stappen voor de oprichting van een onderneming en een overzicht van de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen die gepaard gaan met het uitoefenen van een zelfstandige activiteit. De brochure snijdt ook verschillende thema's aan waarmee je in de levenscyclus van je onderneming te maken kan krijgen.

Klik hier voor de brochure 'zelfstandige worden'.

 

Bent u tevreden met de info op deze pagina?